Thông tin liên hệ:


Ủy Ban Nhân Dân huyện Thới Lai

Địa chỉ: Ấp ThớI Thuận B, thị trấn ThớI Lai, huyện ThớI Lai, TP Cần Thơ

Điện thoạI và fax: 07103.689.129     

Phòng tiếp công dân: 07103 689 121     

Phòng tiếp nhận và trả kết quả: 07103 689130

Email: thoilai@cantho.gov.vn.
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Liên kết sở, ngành