Văn bản mới 
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 
Sự kiện nổi bật 
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 và Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện sát với tình hình đơn vị; tăng cường đổi mới lề lối làm việc; xây dựng quy chế, phân công công việc, trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bên cạnh đó, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mặt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
Tin hoạt động ngành 
Vùng đất tiềm ẩn nhiều giá trị địa chất
Gành Ðá Ðĩa (Phú Yên) là một kỳ quan bởi đặc điểm địa chất nổi bật, sự hình thành và hoạt động của núi lửa từ hơn 100 triệu năm trước. Gần đây đã phát hiện thêm nhiều gành đá, thác đá có hình dạng, kết cấu tương tự như gành Ðá Ðĩa. Như vậy, danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đang đến rất gần đối với vùng đất du lịch này.
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Môi trường 
Chủ động kiểm soát ô nhiễm dựa trên hệ thống công nghệ thông tin
“Kiểm soát ô nhiễm dựa trên hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta mới thực sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường. Những chỉ số về khí thải, nước thải, khí tượng thủy văn được kết nối, sẽ tạo nên cơ sở dữ liệu quan trọng, hình thành bản đồ dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường, cung cấp công khai, kịp thời đến người dân”.
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Hướng đến cảnh báo rủi ro thiên tai theo không gian và thời gian
“Ngành Khí tượng thuỷ văn cần xác định mốc thời gian đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai theo không gian và thời gian để nâng cao vai trò của Ngành và giá trị cảnh báo rủi ro thiên tai” - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai, sáng 3/4, tại Hà Nội.
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Phát hiện thú vị về Trái đất cổ đại
(Chinhphu.vn) - Theo tờ The Guardian (Anh), các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy khoảng hơn 3 tỷ năm trước, Trái đất được bao phủ bởi một đại dương và hành tinh của chúng ta là một “thế giới nước”.
Nghiên cứu thảo luận 
Một số nội dung mới quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Thông tư 10/2018/TT-BTC và Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 20/3/2018
Ngày 30/01/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất và Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong đó hướng dẫn một số nôi dung chủ yếu sau:
Góc cảnh giác 
CẢNH BÁO PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TÀI SẢN
Công an thành phố Cần Thơ thông báo một số phương thức, thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm cướp giật tài sản; đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác trước những hành vi sau:
Tin mới nhất 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Đo đạc và bản đồ 
Cảnh báo xâm nhập mặn 
Liên kết sở, ngành