Liên kết web 
Thông tin liên hệ 
Thông tin liên hệ

- Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 9 đường Cách Mạng tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) 3. 822 751 - Fax: (0292) 3. 826 838

- E-mail: sotnmt@cantho.gov.vn – Website: http://sotnmt.cantho.gov.vn

 

** Thông tin lãnh đạo Sở:

 

STT

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1


Giám đốc

Điện thoại

Email:

Đỗ Thanh Thảo

0918125446

dotthao@cantho.gov.vn

2

 

 

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email:

Nguyễn Chí Kiên

0947.707879

chikien@cantho.gov.vn

3

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email:

Huỳnh Phú Hiệp

0933.889264

phuhiep@cantho.gov.vn

4

 

 

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email:

Phạm Nam Huân

0909.204545

namhuan@cantho.gov.vn

5

 

Chánh Văn phòng

Điện thoại

Email:

Huỳnh Quốc Tuấn

0919.133330

quoctuan@cantho.gov.vn

 

** Liên hệ quản trị trang web

STT

THÔNG TIN LIÊN HỆ


1

Chuyên viên

Điện thoại

Email

Phạm Văn Tâm

0913 987 698

phvtam@cantho.gov.vn


2

Chuyên viên

Điện thoại

Email

Nguyễn Hồng Hải

0907299303

nhhai@cantho.gov.vn


 


Bản đồ 
Sự kiện nổi bật