Sự kiện nổi bật 
Kiểm kê phát thải các nguồn ô nhiễm không khí cho TP. Cần Thơ
Trong khuôn khổ triển khai thực hiện dự án “Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN” tại TP. Cần Thơ (dự án CASC). Ngày 16/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khởi động kiểm kê khí thải và kết quả bước đầu cho thành phố Cần Thơ nhằm giới thiệu kế hoạch làm việc, các kết quả bước đầu của kiểm kê phát thải; và cùng trao đổi ý kiến, góp ý của các Sở, ngành liên quan về hoạt động thu thập số liệu kiểm kê khí thải.
Tin hoạt động ngành 
Hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành về Dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ 5 năm (2011 - 2015).
Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 1698/UBND-KT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hoàn thiện báo cáo hiện trạng môi trường của thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành về Dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2015.
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Môi trường 
TP.HCM: Khởi công Nhà máy xử lý nước thải theo hình thức BT lớn nhất Việt Nam
Ngày 26/4 tại TP.HCM, Trung Tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đã phối hợp với Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Phú Điền tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) Tham Lương – Bến Cát.
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Nghiên cứu thảo luận 
Tin mới nhất 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Tư liệu trắc địa 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành 
Ngày Nước Thế giới 2015