Sự kiện nổi bật 
Tin hoạt động ngành 
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Sáng 21/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về Dự thảo Thông tư quy định Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Tham dự có, Vụ Pháp chế Bộ, các Cục, Vụ chức năng thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.
Môi trường 
Nghị định thư Nagoya về ABS sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12/10/2014
Theo thông báo của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học, Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Nghị định thư Nagoya về ABS) sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2014.
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Lập hành lang bảo vệ nguồn nước liên đới các tỉnh là yêu cầu bức thiết
Nhằm kịp thời bảo vệ nguồn nước và các giá trị gắn liền với nguồn nước trước tình trạng lấn chiếm đất ven các sông, hồ đang diễn ra ngày càng phổ biến, sáng nay (22/7), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước tại các địa phương khu vực phía Bắc.
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Hội thảo phát triển năng lượng tái tạo tại các tỉnh phía Nam
Ngày 17/7, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Tiềm năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.”
Nghiên cứu thảo luận 
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới về đăng ký đất đai
Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai đã có một số nội dung đổi mới về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:
Tin mới nhất 
Bản đồ 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành