Sự kiện nổi bật 
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của cấp ủy cơ sở đảng;
Tin hoạt động ngành 
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Miễn phí khai thác tư liệu đo đạc bản đồ để xây dựng bản đồ ngập lụt
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý miễn phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ năm 2014 cho Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống siêu bão và bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước lớn phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Kết quả bước đầu từ dự án ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam
Dự án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD)” được khởi động tại Nam Định từ đầu năm 2014 với mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, trang bị công cụ và khả năng tiếp cận các cơ hội, sinh kế để tăng khả năng chống chịu với các rủi ro trước mắt và lâu dài do biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý các cấp nhận thức rõ rủi ro của biến đổi khí hậu, trang bị công cụ và năng lực giải quyết rủi ro. Bước đầu các hoạt động của dự án đã đem lại những hiệu quả tích cực.
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Ngành TN&MT: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành
Ngày 14/11 tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2014. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, và các Sở TN&MT.
Nghiên cứu thảo luận 
Tin mới nhất 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành