Sự kiện nổi bật 
Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của cấp ủy cơ sở đảng;
Tin hoạt động ngành 
Tập trung hoàn thiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2015
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ và Thanh tra các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 của Bộ diễn ra sáng 24/11, tại Hà Nội. Tham dự buổi làm việc còn có các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Hồng Hà và Bùi Cách Tuyến. Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, Thanh tra Bộ và các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra đột xuất cũng được chú trọng. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra còn chậm triển khai so với thời gian được phê duyệt, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm có hơn 60% số cuộc chậm triển khai; Công tác khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức; nhiều đơn vị khi xây dựng kế hoạch chưa lường hết được khối lượng công việc và biên chế dẫn tới việc phải điều chỉnh kế hoạch; việc triển khai thực hiện thường xuyên chậm so với kế hoạch được duyêt; còn sự chồng chéo, trùng lắp với thanh tra các địa phương…
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Môi trường 
Nhiều sáng kiến xây dựng chính sách thu hồi sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam
Ngày 25/11, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Dự án Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng chính sách, pháp luật về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Môi trường, Lãnh đạo BQL Dự án và đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp sản xuất bóng đèn tại Việt Nam.
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Kết quả bước đầu từ dự án ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam
Dự án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD)” được khởi động tại Nam Định từ đầu năm 2014 với mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, trang bị công cụ và khả năng tiếp cận các cơ hội, sinh kế để tăng khả năng chống chịu với các rủi ro trước mắt và lâu dài do biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý các cấp nhận thức rõ rủi ro của biến đổi khí hậu, trang bị công cụ và năng lực giải quyết rủi ro. Bước đầu các hoạt động của dự án đã đem lại những hiệu quả tích cực.
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Ngành TN&MT: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành
Ngày 14/11 tại Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2014. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, và các Sở TN&MT.
Nghiên cứu thảo luận 
Tin mới nhất 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành