Sự kiện nổi bật 
Ngành Tài nguyên và môi trường TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 7 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2014.
Được sự cho phép của Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, ngày 25/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 7 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2014.
Tin hoạt động ngành 
QUAN TRẮC NỒNG ĐỘ BỤI LƠ LỬNG TẠI TP. CẦN THƠ
(STNMT) - Trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN” được tài trợ bởi Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế Liên bang Đức và được thực hiện bởi sự cộng tác giữa Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức và Ban Thư ký ASEAN. Mục tiêu của dự án giúp chính quyền các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về không khí sạch để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Tại Việt Nam, Dự án “Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN” được thực hiện tại TP. Cần Thơ và TP. Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ 2013 đến hết năm 2015.
Đất đai - Đo đạc và Bản đồ 
Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản, Nước, KTTV và Biến đổi khí hậu 
Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc sáng 20/8 với Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước trong những năm tới.
Lĩnh vực khoa học công nghệ 
Hội thảo phát triển năng lượng tái tạo tại các tỉnh phía Nam
Ngày 17/7, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Tiềm năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.”
Nghiên cứu thảo luận 
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới về đăng ký đất đai
Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai đã có một số nội dung đổi mới về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:
Tin mới nhất 
Chuẩn mực đạo đức 
Bản đồ 
Website liên quan 
Liên kết sở, ngành