Giới thiệu về Phong Điền
Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Triển khai bình xét "Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương"
Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở
Văn bản mới 
Kế hoạch Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2014
  
Báo cáo - thống kê 
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2014
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Báo cáo Tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014
Báo cáo về tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2012
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2014
Thông tin điều hành 
Khiếu nại và Tố cáo 
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và các ban, ngành có liên quan tháng 11 năm 2014
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và các ban, ngành có liên quan tháng 8 năm 2014
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và các ban, ngành có liên quan tháng 7 năm 2014
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và các ban, ngành có liên quan tháng 6 năm 2014
Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và các ban, ngành có liên quan tháng 5 năm 2014
  
Đối thoại trực tiếp Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
Sau hơn 3 tháng triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi, khó khăn đã được các đại biểu tham dự đã nêu lên như: việc vận động hộ gia đình mua bảo hiểm y tế, cơ sở y tế của huyện còn hạn chế không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, một số bệnh không nằm trong danh mục khám bảo hiểm y tế, khám vượt tuyến không được thanh toán, không được tự do đăng ký khám chữa bệnh ban đầu…
PHONG ĐIỀN hướng đến mục tiêu huyện nông thôn mới Tổng kết 3 phong trào / Xây dựng nông thôn mới ở TP Cần Thơ / Phong Điền vui Tết an toàn
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin mới nhất
  Tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới
  Giải vô địch các câu lạc bộ Vovinam
  Đảng bộ xã Trường Long tổ chức phiên trù bị Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
  Đối thoại trực tiếp Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
  Lễ ký kết nghĩa Huyện đoàn Phong Điền
  Khảo sát các xã xây dựng nông thôn mới
  Giao lưu văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 3
  Giám sát tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tại huyện Phong Điền
  Thi đua nâng cao chất lượng ngành giáo dục
  Họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn


Ủy ban nhân dân Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ
Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (07103) 941979 - Fax: (07103) 941980
Email: phongdien@cantho.gov.vn