Thông báo 
Ủy ban nhân dân Huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ
Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (07103) 941979; (07103) 942107 - Fax: (07103) 941980
Email: phongdien@cantho.gov.vn 
Liên kết sở, ngành