Sự kiện nổi bật 
Hoạt động toàn ngành 
Thanh tra 
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Thanh tra thành phố tổ chức buổi công bố Quyết định số 248/QĐ-TTr ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 làm chủ đầu tư. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Phước Hoàng...
Khiếu nại 
Người đứng đầu các cấp ủy đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân

hực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 1271-CV/TU ngày 21 tháng 3 năm 2019 “Về triển khai Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị”, đồng thời, ban hành Quy chế số 10-QC/TU ngày 24 tháng 5 năm 2019 “Về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”...
Tố cáo 
Giới thiệu pháp luật về tố cáo

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về tố cáo (nguồn tài liệu Đề án 1-1133)...
Phòng chống tham nhũng 
Nâng cao hiệu quả thực hiện Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố

Công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế nhất định chủ yếu liên quan đến việc một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát, kiểm soát các nội dung trong bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai vẫn còn chưa thực sự hiệu quả...
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Kiểm điểm tập thể Đảng ủy, tập thể Ban lãnh đạo và cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTCTU ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 20-QĐ/TU ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Thanh tra thành phố tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy, tập thể Ban Lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo cơ quan....
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 8/12/2019)
  Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)
  Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
  Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)
  Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 4/11/2019 đến ngày 9/11/2019)
  Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)
Liên kết sở, ngành