Sự kiện nổi bật 
Hoạt động toàn ngành 
Thanh tra 
Thanh tra thành phố công bố quyết định thanh tra tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Thanh tra thành phố tổ chức buổi công bố Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra thành phố, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và các phòng, ban có liên quan....
Khiếu nại 
Kết quả Xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Hoàng, tạm trú tại Tổ 12, Khu vực 1, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Thanh tra thành phố Cần Thơ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hoàng, tạm trú tại Tổ 12, Khu vực 1, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ...
Tố cáo 
Giới thiệu pháp luật về tố cáo

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về tố cáo (nguồn tài liệu Đề án 1-1133)...
Phòng chống tham nhũng 
Nâng cao hiệu quả thực hiện Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố

Công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế nhất định chủ yếu liên quan đến việc một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát, kiểm soát các nội dung trong bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai vẫn còn chưa thực sự hiệu quả...
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 06 - 12/4/2020)
  Lịch lcông tác tuần 13 (từ 30/3 - 05/4/2020)
  Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 23/3 đến ngày 26/3/2020)
  Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)
  Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 9/3 đến ngày 15/3/2020)
  Lịch công tác tuần 9 (từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020)
Liên kết sở, ngành