Sự kiện nổi bật 
Hoạt động toàn ngành 
Thanh tra 
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Thanh tra thành phố tổ chức buổi công bố Quyết định số 85/QĐ-TTr ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng....
Khiếu nại 
Kết quả xử lý đơn của ông Dương Văn Liêm

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Thanh tra thành phố có nhận được đơn của ông Dương Văn Liêm, ngụ số 211B, đưòng Chí Sinh, khu vực Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ...
Tố cáo 
Giới thiệu pháp luật về tố cáo

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định của pháp luật về tố cáo (nguồn tài liệu Đề án 1-1133)...
Phòng chống tham nhũng 
Nâng cao hiệu quả thực hiện Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố

Công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế nhất định chủ yếu liên quan đến việc một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát, kiểm soát các nội dung trong bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai vẫn còn chưa thực sự hiệu quả...
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Hành trình về Côn Đảo của Hội cựu chiến binh – Chi đoàn cơ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ

Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020), từ ngày 12 - 14/7/2020 Hội cựu chiến binh – Chi đoàn cơ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ tổ chức chuyến hành quân về nguồn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu....
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
  Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)
  Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 26 (từ ngày 06/7 đến này 12/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 25 (từ ngày 29/6 đến 05/7/2020)
  Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)
Liên kết sở, ngành