Trong quá trình xây dựng và biên soạn nội dung trang thông tin Thanh Tra thành phố Cần Thơ, Ban biên tập chúng tôi vẫn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 12/10/2020 - đến ngày 18/10/2020)
  Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 05 đến ngày 11/10/2020)
  Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)
  Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)
  Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)
  Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 31/8 đến ngày 05/9/2020)
Liên kết