Thông tin liên hệ


Thanh tra thành phố
Địa chỉ: Số 8, Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0710.3.821153 ; Fax: 0710.3.817800
Email: thanhtratp@cantho.gov.vn

Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
  Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)
  Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 26 (từ ngày 06/7 đến này 12/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 25 (từ ngày 29/6 đến 05/7/2020)
  Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)
Liên kết