Thông tin liên hệ


Thanh tra thành phố
Địa chỉ: Số 8, Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0710.3.821153 ; Fax: 0710.3.817800
Email: thanhtratp@cantho.gov.vn

Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 12/10/2020 - đến ngày 18/10/2020)
  Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 05 đến ngày 11/10/2020)
  Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)
  Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)
  Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)
  Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 31/8 đến ngày 05/9/2020)
Liên kết