Góp ý dự thảo văn bản luật

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
  Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)
  Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 26 (từ ngày 06/7 đến này 12/7/2020)
  Lịch làm việc tuần 25 (từ ngày 29/6 đến 05/7/2020)
  Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)
Liên kết