Góp ý dự thảo văn bản luật

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Lịch công tác tuần 
  Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)
  Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 31/8 đến ngày 05/9/2020)
  Lịch công tác tuần 33, điều chỉnh lần 1 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)
  Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)
  Lịch công tác tuần 32 (từ ngày từ 17/8 đến ngày 23/8/2020)
  Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 10/8 đến ngày 18/8/2020)
Liên kết