Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ


Địa chỉ: 01 Ngô Văn Sở, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


Email: sovhttdl@cantho.gov.vn

Điện thoại: (84 - 710) 3820953 - 3825040 - 3820952

Fax: (84 - 710) 3813532 - 3820954 - 3810681

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)