Album ảnh
VĂN HÓA
XÂY DỰNG NGƯỜI CẦN THƠ “TRÍ TUỆ - NĂNG ĐỘNG - NHÂN ÁI - HÀO HIỆP - THANH LỊCH”
(20/10/2021)

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


HỘI THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT”
(06/08/2021)

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, UBND quận Bình Thủy ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Trong khuôn khổ hoạt động, địa phương đã phát động Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi hiểu biết pháp luật về lĩnh vực gia đình cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng gia đình hạnh phúc.


PHÁT HUY TRÍ TUỆ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRẺ CẦN THƠ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
(06/08/2021)

Với vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, y tế cùa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng, đội ngũ trí thức trẻ Cần Thơ hiện nay hội tụ từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL.


Hội nghị tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành và phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke
(21/12/2020)

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành và phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đến hơn 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH CHÙA NAM NHÃ
(05/11/2020)

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-SVHTTDL, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ di tích chùa Nam Nhã, với các thông tin sau:


<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>