Album ảnh
VĂN HÓA
UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bảo tàng TP.Cần Thơ
(15/09/2020)

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày ngày 26 tháng 12 năm 2017, của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.


PHƯỜNG LONG HÒA ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ
(15/05/2020)

Trong 5 tháng đầu năm 2020, quận Bình Thủy đã công nhận 2 đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị, đó là phường Long Tuyền và Long Hòa, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 của Quận ủy Bình Thủy. Tính đến nay trên địa bàn quận có 8/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.


Ấn phẩm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2020
(29/04/2020)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng giới thiệu Ấn phẩm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 2020. Ấn phẩm gồm các bài viết về: Đảng và Bác Hồ; Tết và mùa Xuân, Tổng kết đánh giá những thành tựu qua 15 năm xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Các thành tựu về văn hóa, thể thao, du lịch của Cần Thơ năm 2019, định hướng năm 2020 và các tác phẩm văn học, thơ, vọng cổ,...


PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ
(10/04/2020)

Qua hơn 02 năm phấn đấu xây dựng danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, đến nay, phường An Khánh đã vinh dự được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 chấp thuận và giao Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ra quyết định công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Vào sáng ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân phường An Khánh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.


Sống với biến động thay đổi xã hội và gia đình Việt ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
(10/04/2020)

Trong bối cảnh đất nước tham gia vào quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, xã hội Việt Nam đang chịu những tác động lớn. Biến đổi xã hội trong khu vực nông dân, nông thôn ở nước ta hiện nay là một tiến trình tất yếu, là kết quả của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, điển hình là những thay đổi về hiện trạng của gia đình ở một địa phương nông thôn thuộc thành phố Cần Thơ vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Quyển sách “Sống với biến động thay đổi xã hội và gia đình Việt ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long” do Lê Việt Dũng, Trần Thanh Bé, Phạm Phương Tâm biên dịch, Nxb. Đại học Cần Thơ ấn hành năm 2016 sẽ giúp bạn đọc thấy được đời sống của bà con nông dân vùng ĐBSCL kể từ khi đổi mới kinh tế ở thập niên 1980.


<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>