Album ảnh
VĂN HÓA
Hội nghị tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành và phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke
(21/12/2020)

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành và phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đến hơn 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH CHÙA NAM NHÃ
(05/11/2020)

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-SVHTTDL, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ di tích chùa Nam Nhã, với các thông tin sau:


DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH ĐÌNH BÌNH THỦY
(05/11/2020)

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-SVHTTDL, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ di tích đình Bình Thủy, với các thông tin sau:


DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH KHU TƯỞNG NIỆM THỦ KHOA BÙI HỮU NGHĨA
(05/11/2020)

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-SVHTTDL, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tu bổ di tích chùa Nam Nhã, với các thông tin sau:


Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố Cần Thơ
(23/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 2400/KH-SVHTTDL, ngày 01/9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>