DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Thông báo lựa chọn luật sư ký hợp đồng Trợ giúp pháp lý THÔNG BÁO 09/12/2019 admin So Tp
Cần Thơ: tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính năm 2019 Tin hoạt động ngành 03/12/2019 admin So Tp
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 02 đến ngày 06.12.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 02/12/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ THÔNG BÁO 02/12/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Hà Thanh Hải THÔNG BÁO 02/12/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Thiệu Ngọc Tuyết THÔNG BÁO 02/12/2019 admin So Tp
Lich làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25.11 đến ngày 29.11.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 25/11/2019 admin So Tp
Danh sách Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP. Cần Thơ THÔNG BÁO 19/11/2019 admin So Tp
Cần Thơ: triển khai, phổ biến 7 văn bản luật được Quốc hội thông qua Tin hoạt động ngành 13/11/2019 admin So Tp
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 11 đến ngày 15.11.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 12/11/2019 admin So Tp
Cần Thơ: phát động lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 Sự kiện nổi bật 12/11/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPLS Bùi Ngọc Tỏ THÔNG BÁO 12/11/2019 admin So Tp
Phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” Sự kiện nổi bật 06/11/2019 admin So Tp
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04 đến ngày 08.11.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 04/11/2019 admin So Tp
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 28.10 đến 01.11.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 28/10/2019 admin So Tp
Lich làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21 đến 25.10.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 21/10/2019 admin So Tp
Danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản và quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân 10.2019 THÔNG BÁO 11/10/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty luật Chấn Hoàng và Cộng sự THÔNG BÁO 11/10/2019 admin So Tp
Kế hoạch 734/KH-STP ngày 15/3/2019 của Sở Tư pháp về liên thông nội bộ trong việc thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp với các thủ tục khác tại Sở Tư pháp Kế hoạch 09/10/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07.10 đến ngày 11.10.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 08/10/2019 admin So Tp
Không giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch khi không đủ căn cứ pháp lý Sự kiện nổi bật 08/10/2019 admin So Tp
Th ông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của VPCC Nguyễn Hoài Thanh THÔNG BÁO 23/09/2019 admin So Tp
Lich làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23 đến ngày 27.9.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 23/09/2019 admin So Tp
Tập huấn chỉ đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Tin hoạt động ngành 20/09/2019 admin So Tp
Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở Tin hoạt động ngành 17/09/2019 admin So Tp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức hoạt động Vui Tết Trung thu năm 2019 Tin hoạt động ngành 16/09/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 9 đến ngày 13.9.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 10/09/2019 admin So Tp
Ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 Sự kiện nổi bật 03/09/2019 admin So Tp
Đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc Sự kiện nổi bật 03/09/2019 admin So Tp
Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy tại Sở Tư pháp Sự kiện nổi bật 28/08/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26.8 đến ngày 30.8.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 27/08/2019 admin So Tp
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPLS Nguyễn Hùng Điệp THÔNG BÁO 27/08/2019 admin So Tp
Cần Thơ: triển khai, phổ biến 7 văn bản luật được Quốc hội thông qua Sự kiện nổi bật 27/08/2019 admin So Tp
Triển khai Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” Sự kiện nổi bật 22/08/2019 admin So Tp
Cần Thơ: kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Sự kiện nổi bật 22/08/2019 admin So Tp
Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục Sự kiện nổi bật 21/08/2019 admin So Tp
Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022” Sự kiện nổi bật 21/08/2019 admin So Tp
Thông báo thành lập Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây THÔNG BÁO 13/08/2019 admin So Tp
Thông báo thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Lương Hùng THÔNG BÁO 13/08/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12 đến ngày 16.8.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 12/08/2019 admin So Tp
Cần Thơ: tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Tin hoạt động ngành 08/08/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05 đến ngày 09.8.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 05/08/2019 admin So Tp
Thông cáo báo chí "Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019" Sự kiện nổi bật 02/08/2019 admin So Tp
Thông báo thành lập Trung tâm trọng tài thương mại MeKong THÔNG BÁO 31/07/2019 admin So Tp
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của CTY Luật TNHH Một thành viên Trung An THÔNG BÁO 31/07/2019 admin So Tp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản tính đến ngày 29.7.2019 THÔNG BÁO 30/07/2019 admin So Tp
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29.7 đến ngày 02.8.2019 Lịch làm việc lãnh đạo 29/07/2019 admin So Tp
Sở Tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 Tin hoạt động ngành 24/07/2019 admin So Tp
Cuộc thi trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Người Sự kiện nổi bật 22/07/2019 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của CTY Luật TNHH Tây Nam THÔNG BÁO 18/07/2019 admin So Tp

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>