DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Lê Cẩm Lành THÔNG BÁO 08/03/2021 admin So Tp
Thông báo ghi tên và cấp thẻ công chứng viên của Lê Nguyễn Nhu THÔNG BÁO 08/03/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Ngô Hồng Thanh THÔNG BÁO 08/03/2021 admin So Tp
Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Bùi Văn Biết THÔNG BÁO 08/03/2021 admin So Tp
Lãnh đạo Sở Tư pháp Lãnh đạo Sở 03/03/2021 admin So Tp
Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Cơ cấu tổ chức 03/03/2021 admin So Tp
QĐ xóa đăng ký và thu hồi thẻ Lê Nguyễn Nhu THÔNG BÁO 03/03/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ THÔNG BÁO 03/03/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thanh Đình THÔNG BÁO 03/03/2021 admin So Tp
Đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Võ Thị Hồng Yến THÔNG BÁO 03/03/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Võ Thị Hồng Yến THÔNG BÁO 03/03/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thị Ái THÔNG BÁO 01/03/2021 admin So Tp
Thu hồi thẻ CCV Lưu Ngọc Bảo THÔNG BÁO 24/02/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lưu Hữu Tiết THÔNG BÁO 24/02/2021 admin So Tp
Tư pháp miền Tây Nam Bộ năm 2020: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao Tin hoạt động ngành 09/02/2021 admin So Tp
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CÂN PHÁP LUẬT NĂM 2020 Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật 08/02/2021 admin So Tp
Lich làm việc từ ngày 08 đến ngày 17.02.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 08/02/2021 admin So Tp
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG DỊP TẾT TÂN SỬU 2021 THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 05/02/2021 admin So Tp
Lich làm việc từ ngày 01 đến ngày 05.02.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 01/02/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thanh Tùng THÔNG BÁO 01/02/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Hà Thanh Hải THÔNG BÁO 01/02/2021 admin So Tp
Kế hoạch công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin, tuyên truyền; kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật 29/01/2021 admin So Tp
Hội nghị tổng kết hoạt động trợ giúp Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2020 của Trung tâm; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021. Qua đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế; tạo điều kiện để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý trong năm 2021. Tin hoạt động ngành 29/01/2021 admin So Tp
Lich làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 25 đến ngày 29.1.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 25/01/2021 admin So Tp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản cập nhật đến 20.1.2021 THÔNG BÁO 25/01/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Hoàng Văn Tình THÔNG BÁO 25/01/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Đức Thắng THÔNG BÁO 25/01/2021 admin So Tp
Lich làm việc từ ngày 18 đến ngày 22.01.2020 Lịch làm việc lãnh đạo 20/01/2021 admin So Tp
Thông báo xóa tên đấu giá viên THÔNG BÁO 20/01/2021 admin So Tp
Thông báo kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2020 THÔNG BÁO 20/01/2021 admin So Tp
Quyết định chuẩn hóa Thủ tục hành chính Kế hoạch 15/01/2021 admin So Tp
Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2020; Triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 Tin hoạt động ngành 15/01/2021 admin So Tp
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 Sự kiện nổi bật 15/01/2021 admin So Tp
Công bố thành lập CTY đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất THÔNG BÁO 15/01/2021 admin So Tp
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên THÔNG BÁO 15/01/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung DKHĐ VPLS Thanh Liêm THÔNG BÁO 15/01/2021 admin So Tp
Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2021 Tin hoạt động ngành 31/12/2020 admin So Tp
Hội thi tìm hiểu về “Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” Sự kiện nổi bật 30/12/2020 admin So Tp
Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá của Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 30/12/2020 admin So Tp
Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Sự kiện nổi bật 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Chữ Duy Thanh THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Ngô Hồng Thanh THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi DKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Lê Cẩm Lành THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPLS Phạm Khắc Phương THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 Tin hoạt động ngành 30/12/2020 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ CTY luật Bảo Gia và Cộng sự THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Ngô Công Quốc Thái THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Th ông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPLS Vũ Tố Quyên THÔNG BÁO 30/12/2020 admin So Tp
Lễ ký kết quy chế phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự Sự kiện nổi bật 08/12/2020 admin So Tp

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>