DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2022 Sự kiện nổi bật 20/01/2022 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 17 đến ngày 21.01.2022 Lịch làm việc lãnh đạo 20/01/2022 admin So Tp
Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 Sự kiện nổi bật 20/01/2022 admin So Tp
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 Sự kiện nổi bật 17/01/2022 admin So Tp
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố năm 2021 Sự kiện nổi bật 17/01/2022 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng công chứng Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 17/01/2022 admin So Tp
Thông báo thu hồi thẻ thừa phát lại ông Nguyễn Văn Bá Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 17/01/2022 admin So Tp
Thông báo danh sách Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại trên địa bàn cập nhật đến 17.01.2022 Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 17/01/2022 admin So Tp
Thu hồi thẻ công chứng viên của Lê Thị Diễm Trinh Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 17/01/2022 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thanh Tùng Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 17/01/2022 admin So Tp
Danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 07/01/2022 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 04 đến ngày 07.1.2022 Lịch làm việc lãnh đạo 06/01/2022 admin So Tp
Thông báo kết quả đánh giá công chức và người lao động năm 2021 THÔNG BÁO 06/01/2022 admin So Tp
Thông báo cấp Giấy ĐKHĐ của Chi nhánh CTy luật TNHH hai thành viên Trường Hải Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 04/01/2022 admin So Tp
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của Dương Thị Bích Trâm Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 04/01/2022 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Đức Thắng Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 04/01/2022 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHD VPLS Lâm Sơn Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 04/01/2022 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 27.12 đến ngày 31.12.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 29/12/2021 admin So Tp
Danh sách đấu giá viên và các tổ chức đấu giá cập nhật đến 29.12.2021 Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lê Tấn Quyền Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Dương Bích Trâm Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thanh Tùng Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Huỳnh Văn Hiếu Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Quyết định cấp thẻ công chứng viên Thiệu Ngọc Tuyết Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Nguyễn Thị Ái Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 29/12/2021 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 20.12 đến ngày 24.12.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 22/12/2021 admin So Tp
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 Tin hoạt động ngành 22/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ Văn phòng thừa phát lại Cần Thơ Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 15/12/2021 admin So Tp
Thông báo về việc thu hồi thẻ thừa phát lại của ông Lê Thanh Triều Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 15/12/2021 admin So Tp
Danh sách Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại đang hành nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến ngày 14.12.2021 Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 15/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VP Thừa phát lại Cần Thơ Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 09/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của VP Thừa phát lại Khánh Dư Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 09/12/2021 admin So Tp
Thông báo Danh sách thừa phát lại tính đến ngày 09.12.2021 Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 09/12/2021 admin So Tp
Thu hồi thẻ Thừa phát lại Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 09/12/2021 admin So Tp
Danh sách tổ chức Thừa phát lại và Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 07/12/2021 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 06 đến ngày 10.12.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 06/12/2021 admin So Tp
Thu hồi thẻ Thừa phát lại Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 06/12/2021 admin So Tp
Thu hồi thẻ Thừa phát lại Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 06/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của VP Thừa phát lại Khánh Dư Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 06/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Cty đấu giá hợp danh Mekong Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 03/12/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Chi nhánh VPLS Centa Việt Nam tại Cần Thơ Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 03/12/2021 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 29.11 đến ngày 03.12.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 03/12/2021 admin So Tp
Thông báo Cấp giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH 1 thành viên Du và Đồng sự Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 26/11/2021 admin So Tp
Xóa tên đấu giá viên hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Song Pha Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 25/11/2021 admin So Tp
Quyết định cấp thẻ và ĐKHN công chứng viên Huỳnh Văn Hiếu Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 25/11/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thị Ái Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 25/11/2021 admin So Tp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ CTY luật Sunlaw tại Cần Thơ Thông tin hoạt động lĩnh vực HCTP và BTTP 25/11/2021 admin So Tp
Sáp nhập các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp Tin hoạt động ngành 23/11/2021 admin So Tp
Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 Tin hoạt động ngành 23/11/2021 admin So Tp
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 22.11 đến ngày 26.11.2021 Lịch làm việc lãnh đạo 22/11/2021 admin So Tp

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>