Giới thiệu chung 
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Quá trình phát triển
Thông tin liên hệ
Phòng nghiệp vụ
Đơn vị trực thuộc Sở
Lịch làm việc lãnh đạo
Đường dây nóng liên hệ
Liên kết 
Giới thiệu chung về Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ                                                                               

GIỚI THIỆU CHUNG


Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (gọi chung là Ủy ban nhân dân thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi; chứng thực; bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý; công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Địa chỉ liên lạc:
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
 Số 296 đường 30/4 - P.Xuân Khánh - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
 Điện thoại: (84-02923) 820657. Fax: (84-02923) 820657
 http://cantho.gov.vn/wps/portal/sotp
 Email: sotp@cantho.gov.vnTải về Flash Player để xem phim.