Sự kiện nổi bật 
Từ 01/7/2021: Không cần bản sao sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Theo dõi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Một số quy định về trợ giúp pháp lý
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tư pháp
Danh sách công bố người thực hiện trợ giúp pháp lý và Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tính đến tháng 5.2021
Công văn 1029 về thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố tháng 5.2021
Công văn 1028 thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước tháng 5.2021
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên
Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo công chứng tại TPCT
Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp va Hội công chứng viên thành phố
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá ngày 09.7.2021
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ Chi nhánh Công ty luật Star River International tại Cần Thơ
Danh sách Giám định viên tư pháp cập nhật đến tháng 7.2021
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ CTy luật Miền Tây
Liên kết 


Tin nổi bật
Từ 01/7/2021: Không cần bản sao sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, từ ngày 01/7/2021, người dân khi đi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu/sổ tạm trú. Theo đó, thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (PLLTP) gồm: Tờ khai yêu cầu cấp PLLTP theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP (số 1); Mẫu số 04/2013/TT-LLTP (số 2));
Tin hoạt động ngành
Chiều 9/7, tại UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường chủ trì cuộc họp triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Đồng thời, đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ngoài ra, điều động, bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thông qua hình thức sử dụng video

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017. Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ tránh nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 tại thành phố Cần Thơ

Xin vui lòng click vào tập tin đính kèm để xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 của Học Viện Tư pháp
Thông tin điều hành
THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Tư pháp
Chương trình dự án
Thông báo về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Thực hiện Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
Phản hồi ý kiến công dân
Thông tin trợ giúp pháp lý
Hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng kịp thời, hiệu quả

Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Việc ký hợp đồng sẽ đảm bảo việc thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc tham gia tố tụng, sẽ được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả, đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật đều được trợ giúp pháp lý ngay từ đầu…
Thông tin về xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Vui lòng click xem chi tiết để tải quyết định)
Ảnh hoạt động