Sự kiện nổi bật 
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Theo dõi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Một số quy định về trợ giúp pháp lý
Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Danh sách công bố người thực hiện trợ giúp pháp lý và Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tính đến tháng 5.2021
Công văn 1029 về thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố tháng 5.2021
Công văn 1028 thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước tháng 5.2021
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên
Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo công chứng tại TPCT
Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp va Hội công chứng viên thành phố
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên
Quyết định cấp thẻ công chứng viên Nguyễn Đức Thắng
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo xóa tên đấu giá viên trong danh sách hành nghề đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Song Pha
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thị Ái
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của bà Thiệu Ngọc Tuyết
Thông báo Cấp giấy ĐKHĐ của hãng luật Hiệp Định
Liên kết 


Tin nổi bật
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 11/5/2021 về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;
Tin hoạt động ngành
Họp Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản có liên quan, đảm bảo xây dựng đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cơ quan trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định. Qua đó, góp phần vào quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hình sự, hành chính.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thông qua hình thức sử dụng video

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017. Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ tránh nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 tại thành phố Cần Thơ

Xin vui lòng click vào tập tin đính kèm để xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 của Học Viện Tư pháp
Thông tin điều hành
Chính sách phát triển nghề công chứng

Ngày 19/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng nhằm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Từ đó, đổi mới hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.
Chương trình dự án
Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”

ực hiện Quyết định số 545/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021 và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tư pháp qua 75 năm xây dựng và phát triển; năm 2020, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của thành phố và đã được Bộ Tư pháp công nhận, khen thưởng như: Bộ Tư pháp tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp và 03 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” năm 2020.
Phản hồi ý kiến công dân
Thông tin trợ giúp pháp lý
Hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng kịp thời, hiệu quả

Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Việc ký hợp đồng sẽ đảm bảo việc thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc tham gia tố tụng, sẽ được thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả, đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật đều được trợ giúp pháp lý ngay từ đầu…
Thông tin về xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Ảnh hoạt động