Sự kiện nổi bật 
Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Sở Tư pháp TP.Cần Thơ: Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026
Phụ nữ Công đoàn Sở Tư pháp hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020
Hội thi tìm hiểu về “Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020”
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Quyết định cấp thẻ công chứng viên Nguyễn Đức Thắng
Th ông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC, TPL, Đấu giá, TTTVPL ban hành ngày 01.4.2020
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư.
TB 667 Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại thành phố Cần Thơ
TB 642 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hà Thanh Hải
TB 617 V/v xóa tên đấu giá viên trong danh sách đấu giá viên đang hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Delta
CV 616 V/v gửi danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên cập nhật đến ngày 26/3/2021
Thông báo thu hồi thẻ đấu giá viên đang hành nghề tại CTY đấu giá hợp danh Song Pha
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 101 tổ chức hành nghề luật sư với 294 luật sư đang hoạt động.
Tin hoạt động ngành
Nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thàng lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Chi đoàn Sở Tư pháp (26 tháng 3 năm 1931 - 26 tháng 3 năm 2021)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển, về những truyền thống vẻ vang, những đóng góp nổi bật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động