Sự kiện nổi bật 
Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024
Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cần Thơ: Kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến”
Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Danh sách tổ chức trọng tài thương mại
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ
Thông báo tham gia TGPL của Chi nhánh Công ty luật TNHH Star River Internationnal
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lưu Hữu Tiết
Công bố thay đổi nội dung ĐKHĐ CTy đấu giá hợp danh Delta
Thông báo thành lập Chi nhánh Công ty luật Start River International
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thị Ái
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Ngô Hồng Thanh
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020 Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2024 đến dự có đồng chí Lê Quốc Trung, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố; đồng chí Phan Quỳnh Dao, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Tin hoạt động ngành
Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Thực hiện Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; đồng thời, nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố được hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp TP.Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvề phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2020 - 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019 - 2021”; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ được giao trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021 đối với Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 - 2021” với các nội dung như sau:
Quy hoạch - Kế hoạch
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân thành phố giao đối với Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

Thực hiện Công văn số 3126/VPUB-TTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao đối với các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện.
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động