Sự kiện nổi bật 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020
Hội thi tìm hiểu về “Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020”
Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá của Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ
Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lễ ký kết quy chế phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Lê Cẩm Lành
Thông báo ghi tên và cấp thẻ công chứng viên của Lê Nguyễn Nhu
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Ngô Hồng Thanh
Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên Bùi Văn Biết
QĐ xóa đăng ký và thu hồi thẻ Lê Nguyễn Nhu
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ
Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thanh Đình
Đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Võ Thị Hồng Yến
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ngày 13 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 với thành phần tham dự gồm có: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp.
Tin hoạt động ngành
Tư pháp miền Tây Nam Bộ năm 2020: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

Năm 2020, ngành Tư pháp TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Tháp đều tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác chỉ đạo điều hành luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm ngành năm 2020 của Bộ Tư pháp và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Linh hoạt hình thức tuyên truyền pháp luật
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động