Sự kiện nổi bật 
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Từ 01/7/2021: Không cần bản sao sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Theo dõi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động VPCC Ngô Hồng Thanh
Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tư pháp
Danh sách công bố người thực hiện trợ giúp pháp lý và Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tính đến tháng 5.2021
Công văn 1029 về thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố tháng 5.2021
Công văn 1028 thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước tháng 5.2021
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên
Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo công chứng tại TPCT
Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp va Hội công chứng viên thành phố
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Xóa đăng ký hành nghề công chứng viên Nguyễn Thanh Tùng
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động VPCC Nguyễn Thanh Tùng
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Lê Quang Bảo Đức
Quyết định ĐKHN và cấp thẻ CCV Nguyễn Thanh Toàn
Liên kết 


Tin nổi bật
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Bên cạnh những quyền lợi được hưởng và nghĩa vụ thì người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có những hành vi vi phạm, vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.
Tin hoạt động ngành
Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thực hiện Công văn số 1028/BTP-PBGDPL ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Quyết định số 1211/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Ngày Pháp luật) trên địa bàn thành phố.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thông qua hình thức sử dụng video

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017. Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ tránh nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 tại thành phố Cần Thơ

Xin vui lòng click vào tập tin đính kèm để xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 của Học Viện Tư pháp
Thông tin điều hành
THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Tư pháp
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Thông tin trợ giúp pháp lý
Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là một trong những nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận trong các bộ luật, luật tố tụng và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của người được trợ giúp pháp lý, pháp luật quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Công tác trợ giúp pháp lý không chỉ là trách nhiệm của Trung tâm TGPL nhà nước mà còn là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức có liên quan.
Thông tin về xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Tổng hợp Quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL và gợi ý Quy trình ban hành Nghị quyết cá biệt

Công văn số 2043/STP-XDKTVB ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc tổng hợp Quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL và gợi ý Quy trình ban hành Nghị quyết cá biệt
Ảnh hoạt động