Sự kiện nổi bật 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2020
Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024
Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cần Thơ: Kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến”
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Hà Thanh Hải
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lê Tấn Quyền
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Trần Thanh Việt
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Thị Ái
Danh sách tổ chức trọng tài thương mại
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Triệu Tấn Thọ
Thông báo tham gia TGPL của Chi nhánh Công ty luật TNHH Star River Internationnal
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lưu Hữu Tiết
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 2710/KH-STP ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2020.
Tin hoạt động ngành
Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” có địa chỉ tham dự trực tuyến tại http://timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn/

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Công văn số 2621/TL-BTC về việc quy định Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Công văn số 2622/BTC-PCTN về việc phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành và tham gia phòng, chống tham nhũng.
Quy hoạch - Kế hoạch
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân thành phố giao đối với Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

Thực hiện Công văn số 3126/VPUB-TTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao đối với các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện.
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động