Sự kiện nổi bật 
Một số quy định về trợ giúp pháp lý
Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Hội nghị triển khai đợt cao điểm PBGDPL về bầu cử; Triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bànthành phố Cần Thơ
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Công văn 1029 về thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố tháng 5.2021
Công văn 1028 thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước tháng 5.2021
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên
Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo công chứng tại TPCT
Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp va Hội công chứng viên thành phố
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên
Quyết định cấp thẻ công chứng viên Nguyễn Đức Thắng
Th ông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC, TPL, Đấu giá, TTTVPL ban hành ngày 01.4.2020
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo 667/TB-STP ngày 31/3/2021 về danh sách thừa phát lại hành nghề tại TPCT
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Một số quy định về trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Tin hoạt động ngành
Cần Thơ: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hộ tịch năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2021.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Tổ chức khảo sát và chiêu sinh đào tạo nghề công chứng tại thành phố Cần Thơ

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Thông tin điều hành
Kế hoạch công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin, tuyên truyền; kiểm tra cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ số: 162/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; 164/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021; 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; 166/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 2307/UBND-NC ngày 03 tháng 8 năm 2020 về thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin, tuyên truyền; kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 với một số mục tiêu cụ thể như sau:
Chương trình dự án
Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”

ực hiện Quyết định số 545/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021 và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tư pháp qua 75 năm xây dựng và phát triển; năm 2020, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của thành phố và đã được Bộ Tư pháp công nhận, khen thưởng như: Bộ Tư pháp tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp và 03 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” năm 2020.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động