Sự kiện nổi bật 
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
Cần Thơ: Triển khai nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn TP Cần Thơ
Thư ngỏ của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản 2020
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Triệu Tấn Thọ
Th ông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trương Văn Trung
Thông báo kiểm tra tập sự hành nghề công chứng năm 2020
Danh sách công chứng viên năm 2020
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Chữ Duy Thanh
Danh sách công chứng viên và người tập sự hành nghề công chứng 24.2.2020
Th ông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Cty đấu giá hợp danh Xuân Khánh
Thông báo đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Thế Thiên
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tin hoạt động ngành
Tập huấn chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố về triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 216/KH-STP ngày 17/12/2020 của Sở Tư pháp về công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 304/KH-STP ngày 22/01/2020 của Sở Tư pháp về triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động