Sự kiện nổi bật 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 trong lực lượng đoàn viên thanh niên
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2020
Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024
Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Đức Thắng
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn TPCT
Danh sách cấp thẻ đấu giá viên thuộc Sở Tư pháp
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Thiệu Ngọc Tuyết
Cấp giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật nước ngoài tại Cần Thơ
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Hà Thanh Hải
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Lê Tấn Quyền
Thông báo nội dung ĐKHĐ VPCC Cao Việt Phương
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
Tin hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; nhằm nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật cùng với những hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020”;
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” có địa chỉ tham dự trực tuyến tại http://timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn/

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Công văn số 2621/TL-BTC về việc quy định Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Công văn số 2622/BTC-PCTN về việc phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành và tham gia phòng, chống tham nhũng.
Quy hoạch - Kế hoạch
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân thành phố giao đối với Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

Thực hiện Công văn số 3126/VPUB-TTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao đối với các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện.
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động