Sự kiện nổi bật 
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức hoạt động mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6
Tập huấn chuyên sâu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017
Cần Thơ: Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý
Quy định mức chi cho công tác thi hành pháp luật XLVPHC
Cần Thơ: triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Tin hoạt động ngành Thống kê - báo cáo 
Danh sách các tổ chức bán đấu giá và đấu giá viên tháng 6.2017
Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp thành phố năm 2017
Danh sách các TCHNCC đủ điều kiện nhận tập sự năm 2017
Danh sách người tập sự HNCC năm 2017
Danh sách Trọng tài viên thuộc Trung tâm Trọng tài thương mại TPCT
Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản 12.2016
Danh sách giám định viên tư pháp năm 2016
Danh sách quản tài viên 8.2016
Thông báo BĐG tài sản 
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31.10.2016
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29.9.2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TRUNG TÂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12.8.2016
Liên kết 


Tin nổi bật
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức hoạt động mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chào mừng quốc tế thiếu nhi” cho con em công chức, viên chức và người lao động tại Sở nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 (ảnh).
Tin hoạt động ngành
Cần Thơ: ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/6/2017 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động