Sự kiện nổi bật 
Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2022
Hội nghị công chức, viên chức năm 2022
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố năm 2021
Sở Tư pháp khuyến khích tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo kết quả đánh giá công chức và người lao động năm 2021
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động VPCC Ngô Hồng Thanh
Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tư pháp
Danh sách công bố người thực hiện trợ giúp pháp lý và Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tính đến tháng 5.2021
Công văn 1029 về thông báo danh sách đấu giá viên và tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố tháng 5.2021
Công văn 1028 thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước tháng 5.2021
Thông báo tổ chức đấu giá tài sản và danh sách đấu giá viên
Thông báo khảo sát nhu cầu đào tạo công chứng tại TPCT
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của Văn phòng công chứng
Thông báo thu hồi thẻ thừa phát lại ông Nguyễn Văn Bá
Thông báo danh sách Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại trên địa bàn cập nhật đến 17.01.2022
Thu hồi thẻ công chứng viên của Lê Thị Diễm Trinh
Liên kết 


Tin nổi bật
Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2022

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương và nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; đồng thời tạo ra khí thế mới, động lực mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề năm của thành phố, ngày 12 tháng 01 năm 2022, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp thành phố năm 2022.
Tin hoạt động ngành
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021; xác định đúng, đầy đủ, khả thi nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022. Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19” và căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19”;
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 tại thành phố Cần Thơ

Xin vui lòng click vào tập tin đính kèm để xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 24 năm 2021 của Học Viện Tư pháp
Thông tin điều hành
THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Tư pháp
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Thông tin trợ giúp pháp lý
Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là một trong những nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận trong các bộ luật, luật tố tụng và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của người được trợ giúp pháp lý, pháp luật quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Công tác trợ giúp pháp lý không chỉ là trách nhiệm của Trung tâm TGPL nhà nước mà còn là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức có liên quan.
Thông tin về xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL
Ảnh hoạt động