Sự kiện nổi bật 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020
Hội thi tìm hiểu về “Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020”
Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá của Khối thi đua các Cơ quan Nội chính thành phố Cần Thơ
Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lễ ký kết quy chế phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản cập nhật đến 20.1.2021
Thông báo thay đổi ĐKHĐ VPCC Hoàng Văn Tình
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC Nguyễn Đức Thắng
Thông báo xóa tên đấu giá viên
Thông báo kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Công bố thành lập CTY đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên
Thông báo thay đổi nội dung DKHĐ VPLS Thanh Liêm
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ngày 13 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 với thành phần tham dự gồm có: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp.
Tin hoạt động ngành
Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2020; Triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2020 của Sở Tư pháp; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Qua đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế; tạo điều kiện để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” có địa chỉ tham dự trực tuyến tại http://timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn/

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Công văn số 2621/TL-BTC về việc quy định Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và Công văn số 2622/BTC-PCTN về việc phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành và tham gia phòng, chống tham nhũng.
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Thông báo “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia”

Thực hiện Công văn số 1822/VPUB-KSTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
Chương trình dự án
Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động