Sự kiện nổi bật 
Ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy tại Sở Tư pháp
Cần Thơ: triển khai, phổ biến 7 văn bản luật được Quốc hội thông qua
Triển khai Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPLS Nguyễn Hùng Điệp
Thông báo thành lập Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây
Thông báo thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Lương Hùng
Thông báo thành lập Trung tâm trọng tài thương mại MeKong
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của CTY Luật TNHH Một thành viên Trung An
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản tính đến ngày 29.7.2019
Thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ của CTY Luật TNHH Tây Nam
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh VPLS Phạm Văn Cần
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn TP, nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
Tin hoạt động ngành
Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Ngày 6/9, Sở Tư pháp Cần Thơ - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Tọa đàm về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 2019

Ngày 30/1/2019, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 347/KH-STP về công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019.
Thông tin điều hành
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động