Sự kiện nổi bật 
Cần Thơ: Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Cần Thơ: Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện TTHC
Cần Thơ: trao giải cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước kết nạp Đảng viên mới
Ban hành Chương trình công tác trọng tâm ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2019
Tin hoạt động ngành Thống kê - báo cáo 
Quyết định thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Phan Long Khẩn
Quyết định thu hồi Giấy ĐKHĐ của VPLS Thi Tấn Sản
Danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP
Quyết định thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Sông Hậu
Quyết định thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Hồ Trung Thành
Thông báo tuyển dụng làm việc tại Trung tâm đấu giá tài sản
Danh sách đấu giá viên tháng 9.2018
Thông báo tìm gia đình thay thế trẻ em 2.2018
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo trả kết quả cấp phiếu LLTP ngày 13.3.2019
Thông báo trả kết quả cấp phiếu LLTP ngày 11.3.2019
Thông báo trả kết quả cấp phiếu LLTP ngày 8.3.2019
Thông báo trả kết quả cấp phiếu LLTP ngày 7.3.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Cần Thơ: Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng thành phố Cần Thơ.
Tin hoạt động ngành
Cần thơ. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2019

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2019. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong tâm công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2019. Dự Hội nghị gồm có: đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Bổ trợ Tư pháp, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Thanh tra, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Ban Dân tộc, Hội Người khuyết tật thành phố; Trưởng phòng Tư pháp các quận, huyện, Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý cùng toàn thể viên chức Trung tâm và các Chi nhánh trực thuộc.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 2019

Ngày 30/1/2019, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 347/KH-STP về công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019.
Thông tin điều hành
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động