Sự kiện nổi bật 
Cần Thơ: phát động lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”
Không giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch khi không đủ căn cứ pháp lý
Ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Tin hoạt động ngành Thông báo 
Danh sách Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP. Cần Thơ
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPLS Bùi Ngọc Tỏ
Danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản và quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân 10.2019
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty luật Chấn Hoàng và Cộng sự
Th ông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của VPCC Nguyễn Hoài Thanh
Thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPLS Nguyễn Hùng Điệp
Thông báo thành lập Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây
Thông báo thu hồi giấy ĐKHĐ của VPLS Lương Hùng
TB TKQ hồ sơ lý lịch tư pháp 
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 13 đến ngày 16.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 11 đến ngày 12.7.2019
Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 04 đến ngày 09.7.2019
Thông báo cấp phiếu LLTP từ ngày 3 đến ngày 5.7.2019
Liên kết 


Tin nổi bật
Cần Thơ: phát động lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Ngày 8/11, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Cần Thơ - tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” (9/11).
Tin hoạt động ngành
Cần Thơ: triển khai, phổ biến 7 văn bản luật được Quốc hội thông qua

Ngày 12/11, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ - tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến 7 văn bản luật được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 7 thông qua.
Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - Kế hoạch
Thông tin điều hành
Chương trình dự án
Phản hồi ý kiến công dân
Ảnh hoạt động