Tin nổi bật 
Cài đặt chứng thư số RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ
TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN ĐẾN TẤT CẢ CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN ĐỂ THỰC HIỆN CUỐI NĂM 2016
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
Công chức, nhân viên Sở Tài chính hưởng ứng vận động đóng góp “Quỹ vì người nghèo”
KIÊN QUYẾT THỰC HIỆN TINH GIẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂNG LỰC YẾU, THIẾU TINH THẦN TRÁCH NIỆM
PHỔ BIẾN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ (ICCPR) VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẶNG QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2016)
Thông báo 
Triển khai thực hiện Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Triển khai thực hiện Công văn số 1602/BTC-HCSN ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia
Về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Triển khai thực hiện Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”
"QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ"
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính
Triển khai thực hiện Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính
Giới thiệu chung 
Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ

Sở Tài chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Tin tức sự kiện 
Tin trong ngành 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2015) VÀ 5 NĂM KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010-20/10/2015)

Được sự quan tâm của Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Sở Tài chính, chiều ngày 16/10 tại Hội trường Sở Tài chính, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở tổ chức buổi họp mặt 20/10 để ôn lại kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 5 năm ngày Phụ nữ Việt Nam nhằm biểu dương thành tích chị, em phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua mới.
Thông tin bình ổn TT 
Liên kết sở, ngành 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn