Tin mặc định


(09/03/2012)


(09/03/2012)


(09/03/2012)


(09/03/2012)


(09/03/2012)

Liên kết sở, ngành 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn