Liên hệ
Thông tin liên hệ

Lãnh đạo đơn vị


STT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Giám đốc:

Điện thoại

Email:

 

: Trần Văn Tám

: 07103.820360

 

2

Phó Giám đốc:

Điện thoại

Email:

 

: Nguyễn Thành Phương

: 07103.822508

: ntphuong@cantho.gov.vn

 

3

Phó Giám đốc:

Điện thoại

Email:

 

: Hoàng Thị Huệ

: 07103.820777

: hoangthihue@cantho.gov.vn

 

4

Phó Giám đốc:

Điện thoại

Email:

 

: Đỗ Sĩ Khoa

: 07103.820925

: dskhoa@cantho.gov.vn

 Liên kết 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn