Liên hệ
Thông tin lãnh đạo

STT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

1

Giám đốc

Điện thoại

Email

Nguyễn Quang Nghị

0292. 3820360

quangnghi@cantho.gov.vn

 

2

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email

Nguyễn Thành Phương

0292. 3822508

ntphuong@cantho.gov.vn

 

3

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email

Hoàng Thị Huệ

0292. 3820777

hoangthihue@cantho.gov.vn

 

4

Phó Giám đốc

Điện thoại

Email

Nguyễn Thanh Sĩ

0292. 3820925

thanhsi@cantho.gov.vn


Văn phòng

Liên kết 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn