Tin nổi bật 
QUY ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NSNN TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
Hướng dẫn phương án xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS
THỰC HIỆN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG TABMIS
QUY ĐỊNH VỀ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/7/2019
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KẾT NỐI TỪ PHÒNG TÀI CHÍNH –KẾ HOẠCH LÊN TABMIS
LẤY Ý KIÊN DỰ THẢO TỜ TRÌNH VÀ NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI TIẾP KHÁCH..
Thông báo 
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 5 NĂM (TỪ NĂM 2014-2018)
THỐNG NHẤT MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2018
THỰC HIỆN RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2017
TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA
Dự thảo Tờ trình trình Ủy ban nhân dân thành phố về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố và dự thảo Quyết định Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố
Quyết định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 72/2017/TT-BTC: quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
PHỔ BIẾN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ (ICCPR) VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ
Giới thiệu chung 
Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ

Sở Tài chính tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Tin tức sự kiện 
Tin trong ngành 
Côn Đảo vùng đất linh thiêng

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019. Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức chuyến về nguồn tại Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông tin bình ổn TT 
Liên kết sở, ngành 


Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ
Số 16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: (84-710) 3820361 Fax: (84-710) 3821896 - Email: sotc@cantho.gov.vn