Giới thiệu 
Video Giới thiệu
Tổ chức
Hoạt động - nhiệm vụ địa bàn
Sản phẩm Nông Nghiệp Cần Thơ
Liên kết website 
quảng cáo 
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Địa chỉ: Số 4 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TPCT Điện thoại: (0292) 3823491 - Fax: (0292) 3820800 Email: sonnptnt@cantho.gov.vn

1. Giới thiệu chung:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản và thuỷ sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

 

2. Thông tin liên hệ:

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CẦN THƠ


Địa chỉ: Số 4 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TPCT 
Điện thoại: (0292) 3823491 - Fax: (0292) 3820800

Email: sonnptnt@cantho.gov.vn
lịch làm việc 
hộp thư điện tử 
Đài PT & THTPCT 
Thủ tục hành chính 
Văn bản pháp quy