Liên kết 
Liên hệ
Liên hệ


Đường dây nóng: 0292 3 821559

Đường dây thường trực : 0292 3 823491 - 0913683683

Fax: 07103 820800


Chức vụ

Họ & Tên

Điện Thoại

Email

Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Hè

0913683683

ngoche@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Khải Đăng

0918404394

khaidang@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Anh Thùy

0913103277

anhthuy@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Kiều

0918707297

ntkieu@cantho.gov.vn
Giá nông sản 
Cổng Điện Tử 
lịch làm việc 
hộp thư điện tử 
Đài PT & THTPCT 
Thủ tục hành chính 
Văn bản pháp quy