Tin Nổi Bật 
Chương trình - Dự án 
Các liên kết khác 
Chợ nông sản 
Báo Cần Thơ 
Nhịp Cầu Nhà Nông 
Đài PT & THTPCT 
Tin tức sự kiện 
Hiệu quả mô hình nuôi ba ba  (21/04/2022)
Họp rà soát nội dung quy hoạch ngành nông nghiệp và phòng chống thiên tai tích hợp vào Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  (22/02/2022)
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022  (21/02/2022)
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (15/02/2022)
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (15/02/2022)
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2021  (25/01/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022  (21/01/2022)
Đường Dây Nóng 
Du lịch Cần Thơ