Tin Nổi Bật 
Chương trình - Dự án 
Các liên kết khác 
Chợ nông sản 
Báo Cần Thơ 
Nhịp Cầu Nhà Nông 
Đài PT & THTPCT 
Tin tức sự kiện 
Thông báo về việc di dời địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính  (21/02/2024)
Thông báo V/v công bố thông tin liên lạc trong trường hợp có sự cố mất nước hoặc chất lượng nước xảy ra (nếu có) tại hệ thống cấp nước nông thôn  (19/02/2024)
Thông báo kết luận thanh tra 10/TB-TTr  (02/02/2024)
Giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp  (01/02/2024)
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổng kết năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024  (01/02/2024)
Nông dân chủ động chuẩn bị nguồn rau cung cấp hị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024  (01/02/2024)
Thông báo kết luận thanh tra 02/TB-TTr  (12/01/2024)
Đường Dây Nóng 
Du lịch Cần Thơ