Tin Nổi Bật 
Chương trình - Dự án 
Các liên kết khác 
APEC 2017 
Bạn của nhà nông 
Báo Cần Thơ 
Nhịp Cầu Nhà Nông 
Đài PT & THTPCT 
Tin tức sự kiện 
V/v mức chi hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi  (15/08/2019)
Cần Thơ: An ninh quốc phòng góp phần xây dựng Nông thôn mới  (15/08/2019)
V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (15/08/2019)
V/v xử lý thức ăn chăn nuôi trong phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi  (13/08/2019)
Quyết đinh 187 của Sở nông nghiệp &PTNT  (13/08/2019)
Tổ chức hội nghị Triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn tại quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ  (05/08/2019)
Chỉ thị Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn thành phố Cần Thơ  (29/05/2019)
Cánh đồng mẫu lớn 
Thành phố Cần Thơ mở rộng mô hình Cánh đồng lớn trong năm 2016
“Cánh đồng mẫu lớn” cho lợi nhuận cao hơn (13/12/2012)
Mô hình cánh đồng mẫu lớn phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới (07/12/2012)
Xem tiếp
Nông thôn mới 
Tín hiệu vui từ Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”
Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” với mục tiêu là tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó, hướng đến xây dựng sản phẩm của 3 cấp: sản phẩm cấp quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh và sản phẩm cấp huyện, xã mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mặc dù mới triển khai nhưng bước đầu Đề án đã mang lại tín hiệu tích cực.
Xã đầu tiên của thành phố Cần Thơ về đích nông thôn mới (13/02/2014)
Xã Trung An đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (13/02/2014)
Xem tiếp
Tình hình sản xuất 
Bản tin dự báo sâu bệnh ngày 08/6/2018
Bản tin dự báo sâu bệnh ngày 23/02/2018 (27/02/2018)
Bản tin dự báo sâu bệnh ngày 02/02/2018 (05/02/2018)
Xem tiếp
Giá nông sản 
Đường Dây Nóng 
Du lịch Cần Thơ