Tin Nổi Bật 
Chương trình - Dự án 
Các liên kết khác 
Bạn của nhà nông 
Báo Cần Thơ 
Nhịp Cầu Nhà Nông 
Đài PT & THTPCT 
Tin tức sự kiện 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020  (07/08/2020)
Hội Nghị Báo cáo tổng kết quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020  (05/08/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức  (05/08/2020)
Chi cục Thủy sản tổ chức chia tay công chức về hưu  (31/07/2020)
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020  (28/07/2020)
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020  (10/07/2020)
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 01 năm 2020  (30/06/2020)
Đường Dây Nóng 
Du lịch Cần Thơ