Tin Nổi Bật 
Chương trình - Dự án 
Các liên kết khác 
Bạn của nhà nông 
Báo Cần Thơ 
Nhịp Cầu Nhà Nông 
Đài PT & THTPCT 
Tin tức sự kiện 
Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Cần Thơ xuất khẩu lô gạo đầu năm 2021  (21/01/2021)
Thông báo Kết quả điểm thi kỳ xét tuyển viên chức đợt 02 năm 2020  (24/11/2020)
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản  (12/11/2020)
Kết quả điểm thi kỳ xét tuyển viên chức năm 2020  (28/10/2020)
Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2020  (21/08/2020)
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chóng Covid - 19 tại Chi cục Thủy sản Cần Thơ  (13/08/2020)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020  (07/08/2020)
Đường Dây Nóng 
Du lịch Cần Thơ