Thông báo 
(07/12/2020) Về việc tham gia Chương trình “Tháng khuyến mại” lần 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(07/12/2020) Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại” lần 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(04/12/2020) V/v tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, hội thảo/hội nghị đào tạo về bán hàng đa cấp trong tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
(27/11/2020) Công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm năm 2019
Thông tin về TBT 
(27/03/2020) Cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019
Tin Video 

Tải về Flash Player để xem phim.