Thông báo 
(20/12/2021) Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công Thương
(24/11/2021) Công bố Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022
(16/11/2021) V/v triển khai Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ
(02/11/2021) Hướng dẫn tạm thời hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 01/11/2021
Thông tin về TBT 
(27/03/2020) Cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019
Tin Video 

Tải về Flash Player để xem phim.