Thông báo 
(09/06/2020) Sở Công Thương thành phố Cần Thơ triển khai: Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2020
(03/06/2020) V/v triển khai Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
(03/06/2020) Xác nhận đăng ký hoạt động hoạt động bán hàng đa cấp tại thành phố Cần Thơ Công ty TNHH GCOOP Việt Nam
(27/05/2020) Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại TPCT (Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)
Thông tin về TBT 
(27/03/2020) Cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019
Tin Video 

Tải về Flash Player để xem phim.