Hội nhập quốc tế
  Một cửa điện tử
  Tin tức
  Công Thương Cần Thơ
  Văn bản pháp luật
  Chỉ đạo điều hành
  Thông tin Chính sách
  Quy hoạch - Kế hoạch
  Báo cáo - Thống kê
  Thông tin doanh nghiệp
  Rào cản thương mại - TBT
  Phòng XNK KV Cần Thơ
  Công bố hợp quy Dệt may
  Hồ sơ mẫu/Hợp đồng mẫu
  Download
Liên kết sở, ngành 


Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
(08/04/2020) V/v triển khai thực hiện Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
(30/03/2020) Khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính góp phần thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
(28/02/2020) Thông báo thu hồi GP hoạt động điện lực
(25/02/2020) Thông báo Kết luận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thông tin về TBT 
(27/03/2020) Cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019