Hội nhập quốc tế
  Một cửa điện tử
  Tin tức
  Công Thương Cần Thơ
  Văn bản pháp luật
  Chỉ đạo điều hành
  Thông tin Chính sách
  Quy hoạch - Kế hoạch
  Báo cáo - Thống kê
  Thông tin doanh nghiệp
  Rào cản thương mại - TBT
  Phòng XNK KV Cần Thơ
  Công bố hợp quy Dệt may
  Hồ sơ mẫu/Hợp đồng mẫu
  Download
Liên kết sở, ngành 


Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
(06/08/2020) Cung cấp thông tin các đơn vị bán hàng trực tuyến trên địa bàn thành phố
(30/07/2020) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trong lĩnh vực thương mại
(10/07/2020) Phát động “Tháng khuyến mại tập trung” năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(09/06/2020) Sở Công Thương thành phố Cần Thơ triển khai: Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2020
Thông tin về TBT 
(27/03/2020) Cảnh báo về việc giao dịch thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019