Hội nhập quốc tế
  Một cửa điện tử
  Tin tức
  Công Thương Cần Thơ
  Văn bản pháp luật
  Chỉ đạo điều hành
  Thông tin Chính sách
  Quy hoạch - Kế hoạch
  Báo cáo - Thống kê
  Thông tin doanh nghiệp
  Rào cản thương mại - TBT
  Phòng XNK KV Cần Thơ
  Công bố hợp quy Dệt may
  Hồ sơ mẫu/Hợp đồng mẫu
  Download
Liên kết sở, ngành 


Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
(25/02/2020) Thông báo Kết luận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(12/02/2020) Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và công tác tổng kết, khen thưởng ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2019
(07/02/2020) Thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và cách nhận biết, tác hại của ma túy
(25/12/2019) CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG SINGAPORE NĂM 2020
Thông tin về TBT 
(12/02/2020) Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh giá an toàn thực phẩm với cá tra Việt Nam
(10/10/2019) Khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường Benin
(21/05/2019) Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 03/2019
(26/04/2019) Trung Quốc điều chỉnh thuế nhập khẩu một số sản phẩm