Hội nhập quốc tế
  Một cửa điện tử
  Tin tức
  Công Thương Cần Thơ
  Văn bản pháp luật
  Thủ tục hành chính
  Chỉ đạo điều hành
  Thông tin Chính sách
  Quy hoạch - Kế hoạch
  Báo cáo - Thống kê
  Thông tin doanh nghiệp
  Rào cản thương mại - TBT
  Phòng QLXNK Cần Thơ
  Hồ sơ mẫu - Hợp đồng mẫu
  Download
Liên kết sở, ngành 
SoCT_Counter 


Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
(07/12/2017) Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.
(04/12/2017) Hướng dẫn số 3100 ngày 29/11/2017 Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện
(28/11/2017) Kết luận thanh tra số 2891/KL-SCT ngày 08/11/2017 của Sở Công Thương
(10/11/2017) Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/201/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp luong đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Thông tin về TBT 
(15/09/2017) Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố Kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 13 (POR13) đối với sản phẩm cá tra - basa của Việt Nam
(18/10/2016) Ủy ban Chống bán phá giá Úc khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm “thép mạ hợp kim” (galvanised steel) nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam
(19/08/2016) FTA với EU từ chuyện của gạo và rau quả
(08/04/2016) WTO công bố quan điểm của Việt Nam về Đạo luật giám sát cá da trơn
Tin Video 

Tải về Flash Player để xem phim.