Liên kết 
Liên hệ
Liên hệ


Đường dây nóng: 0292 3 821559

Đường dây thường trực : 0292 3 823491 - 0913683683

Fax: 07103 820800


chức vụ

Họ & Tên

Điện Thoại

E-mail

Giám đốc

Nguyễn Văn Sử

0918.944.917

nvsu@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Phạm Trường Yên

0914.390.456

ptyen@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Tấn Nhơn

0913.959.717

ntnhon@cantho.gov.vn

Phó Giám đốc

Trần Thái Nghiêm0935.018.761ttnghiem@cantho.gov.vn
Giá nông sản 
Cổng Điện Tử 
lịch làm việc 
hộp thư điện tử 
Đài PT & THTPCT 
Thủ tục hành chính 
Văn bản pháp quy