Thông báo
70/TB-VPUB - 13/01/2022 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp giải quyết một số công việc còn tồn đọng và triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết năm 2022
449/TB-UBND - 25/08/2021 - UBND Quận Ninh Kiều - Treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02 tháng 9
940/TB-VPUB - 09/08/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp chuẩn bị triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
907/TB-VPUB - 31/07/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận tại cuộc họp bàn thống nhất thực hiện quy trình truy vết, phong tỏa, xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19.
892/TB-VPUB - 26/07/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp đóng góp ý kiến cho Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận Ninh Kiều
869/TB-VPUB - 22/07/2021 - Kết luận của Tập thể Thường trực UBND quận Ninh Kiều tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND quận ngày 06/7/2021
842/TB-VPUB - 12/07/2021 - Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp Ban chỉ đạo quận Ninh Kiều phòng, chống COVID-19 ngày 11 tháng 7 năm 2021
Thông tin tuyên truyền
  9900/QĐ-UBND - 11/11/2021 - UBND Quận Ninh Kiều - Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Y dược Cần Thơ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  15/2021/QĐ-UBND - 10/11/2021 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Cần Thơ quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)
  MỘT SỐ THÔNG TIN, CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  4/CT-UBND - 26/08/2021 - Phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QNK lần thứ XII
  3103/UBND-KT - 03/08/2021 - Tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19
  DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2020-2021
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động của quận
Tin tức khác
Kế hoạch
Thông tin cấp phường
Quyết định