Thông báo
Thông tin tuyên truyền
  Công khai danh sách các nhóm trẻ độc lập và danh sách các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục được cấp phép (tính đến thời điểm tháng 6/2015)
  Thông báo tuyển dụng giáo diên - viên chức năm học 2015 - 2016 của phòng GD&ĐT
  Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp thành phố
  Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025
  Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2015
  Kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 "Huy động trẻ mầm non ra lớp, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, trên địa bàn quận Ninh Kiều năm học 2015 - 2016"
Báo cáo - Thống kê
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động của quận
Tin tức khác
Quy hoạch - Đề án
Chương trình - Dự án
Kế hoạch
Thông tin cấp phường
Quyết định