Thông báo
46/TB-UBND - 25/01/2021 - Treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
97/TB-VPUB - 21/01/2021 - Kết luận Tập thể Thường trực UBND quận ninh Kiều tại cuộc họp ngày 18/01/2021
44/TB-UBND - 18/01/2021 - Phiên họp UBND quận Ninh Kiều tháng 12 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2021.
90/TB-VPUB - 18/01/2021 - Kết luận Tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tại cuộc họp ngày 11/01/2021
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ quý I/2021 của Tổ đại biểu HĐND quận số 3 đơn vị Tân An
1816/TB-VPUB - 17/12/2020 - Kết luận Tập thể Thường trực UBND quận Ninh Kiều tại cuộc họp ngày 16/11/2020
1814/TB-VPUB - 16/12/2020 - Kết luận Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp đẩy mạnh công tác thu ngân sách và xử lý nợ thuế
Thông tin tuyên truyền
  208/QĐ-UBND - 19/01/2021 - Thành lập Ủy ban bầu cử quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026
  2813/QĐ-UBND - 08/12/2020 - UBND thành phố Cần Thơ - phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  1/CT-UBND - 04/01/2021 - Chỉ thị tăng cường công tác thu thuế năm 2021
  8747/QĐ-UBND - 18/12/2020 - Giao Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 quận Ninh Kiều.
  5/CT-UBND - 18/12/2020 - Phát động phong trào thi đua năm 2021
  8139/QĐ-UBND-18/11/2020-Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động của quận
Tin tức khác
Kế hoạch
Thông tin cấp phường
Quyết định