Thông báo
279/TB-VPUB - 03/03/2021 - Kết luận của chủ tịch UBND quận Ninh Kiều tại cuộc họp rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và khai tác quỹ đất hai bên đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, phường An Hòa
266/TB-VPUB - 02/03/2021 - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp xem xét tháo dỡ bắt buộc các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ninh Kiều ngày 23/02/2021
265/TB-VPUB - 01/03/2021 - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Mã Khánh Hậu tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phụ trách trên địa bàn
255/TB-VPUB - 26/02/2021 - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Mã Khánh Hậu tại buổi khảo sát các điểm xây dựng trạm trung chuyển rác trên địa bàn quận Ninh Kiều
233/TB-VPUB - 23/02/2021 - Kết luận Tập thể Thường trực UBND quận Ninh Kiều tại cuộc họp ngày 22/02/2021
398/TB-SKHĐT - 19/02/2021 - Thông báo mời quan tâm Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
226/TB-VPUB - 22/02/2021 - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo tại buổi làm việc về trật tự đô thị, an toàn giao thông tại chợ Xuân Khánh, phường Xuân Khánh
Thông tin tuyên truyền
  555/QĐ-UBND - 29/01/2021 - Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ nghỉ dưỡng ăn uống Cồn Cái Khế, phường Cái Khế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  534/QĐ-UBND - 28/01/2021 - Ban hành Chương trình công tác tư pháp Trọng tâm năm 2021 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025
  202/QĐ-UBND - 18/01/2021 - Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
  208/QĐ-UBND - 19/01/2021 - Thành lập Ủy ban bầu cử quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026
  2813/QĐ-UBND - 08/12/2020 - UBND thành phố Cần Thơ - phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  1/CT-UBND - 04/01/2021 - Chỉ thị tăng cường công tác thu thuế năm 2021
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động của quận
Tin tức khác
Kế hoạch
Thông tin cấp phường
Quyết định