Thông báo
449/TB-UBND - 25/08/2021 - UBND Quận Ninh Kiều - Treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02 tháng 9
940/TB-VPUB - 09/08/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp chuẩn bị triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
907/TB-VPUB - 31/07/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận tại cuộc họp bàn thống nhất thực hiện quy trình truy vết, phong tỏa, xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19.
892/TB-VPUB - 26/07/2021 - Văn phòng HĐND và UBND quận Ninh Kiều - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp đóng góp ý kiến cho Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quận Ninh Kiều
869/TB-VPUB - 22/07/2021 - Kết luận của Tập thể Thường trực UBND quận Ninh Kiều tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND quận ngày 06/7/2021
842/TB-VPUB - 12/07/2021 - Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp Ban chỉ đạo quận Ninh Kiều phòng, chống COVID-19 ngày 11 tháng 7 năm 2021
829/TB-VPUB - 10/07/2021 - Kết luận của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quận Ninh Kiều phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 10 tháng 7 năm 2021
Thông tin tuyên truyền
  MỘT SỐ THÔNG TIN, CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  4/CT-UBND - 26/08/2021 - Phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QNK lần thứ XII
  3103/UBND-KT - 03/08/2021 - Tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19
  DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2020-2021
  137/KH-UBND - 5/7/2021 - Về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TPCT
  DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động của quận
Tin tức khác
Kế hoạch
Thông tin cấp phường
Quyết định