Đăng nhập
Thông báo 
Văn bản mới 
Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
QUY ĐINH XÉT CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
Kế hoạch về Công tác cải cách hành chính năm 2014
BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Báo cáo - thống kê 
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sinh hoạt Nữ công Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khó khăn
Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1
Trăn trở con đường từ lúa thành gạo
Thông tin tuyên truyền 
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dip Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2013/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2013/NĐ-CP
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sinh hoạt Nữ công Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khó khăn
Thông tin địa phương 
Thu hoạch vụ lúa đông xuân2013 – 2014 với niềm vui trúng mùa được giá
ĐÔI NÉT VỀ HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN VĨNH THẠNH - TP. CẦN THƠ
Đi tìm nguồn gốc tên gọi Bốn Tổng
Kinh tế Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) tăng trưởng khả quan và có sự chuyển dịch cơ cấu tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho huyện thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sự kiện nổi bật 
Tin hoạt động ngành 
Tin tức khác 
Quy hoạch - kế hoạch 
Chương trình - dự án 
Thông tin điều hành 
Tin được quan tâm
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ KHAI GIẢNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KỲ I/2014
Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
QUY ĐINH XÉT CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
KỶ YẾU 10 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN VĨNH THẠNH 2004 -2014
Thông tin Đảng - Đoàn thể 
Kinh tế Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) tăng trưởng khả quan và có sự chuyển dịch cơ cấu tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho huyện thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sinh hoạt Nữ công Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khó khăn
Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1
Liên kết 


Ủy ban Nhân Dân huyện Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3858929; Fax: 0710.3858939
Email: vinhthanh@cantho.gov.vn