Đăng nhập
Thông báo 
Văn bản mới 
THÔNG BÁO về kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Hãy tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững”
THÔNG BÁO về việc đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014 HUYỆN VĨNH THẠNH
Giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Báo cáo - thống kê 
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sinh hoạt Nữ công Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khó khăn
Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1
Trăn trở con đường từ lúa thành gạo
Thông tin tuyên truyền 
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN
TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG
LUẬT DẦU KHÍ
LUẬT THUỶ SẢN
BỘ LUẬT HÀNG HẢI
LUẬT AN NINH QUỐC GIA
Thông tin địa phương 
MƯA GIÔNG LÀM SẬP NHÀ DÂN
MÔ HÌNH NUÔI LƯƠN CHO HIỆU QUẢ CAO
Kinh nghiệm huy động sức dân trong việc xây dựng giao thông nông thôn ở xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh
Thông báo nhận đơn phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 huyện Vĩnh Thạnh
MƯA GIÔNG, GIÓ LỐC LÀM TỐC MÁI NHÀ DÂN
CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỊ TRẤN THẠNH AN
Sự kiện nổi bật 
Tin hoạt động ngành 
Tin tức khác 
Quy hoạch - kế hoạch 
Chương trình - dự án 
Thông tin điều hành 
Tin được quan tâm
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC SƠ KẾT LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ TẠI CHỨC KHÓA 44
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HUYỆN VĨNH THẠNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÍ III NĂM 2014
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI BÒ CHẤT LƯỢNG CAO XÃ THẠNH LỘC
Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014) và 04 năm ngày phụ nữ Việt Nam(20/10/2010 – 20/10/2014
Quán triệt, triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính Trị (25/9/2014)
ẤP TÂN LỘC, XÃ THẠNH LỘC TỔ CHỨC NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2014 (ĐIỂM CỦA HUYỆN)
Thông tin Đảng - Đoàn thể 
Kinh tế Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) tăng trưởng khả quan và có sự chuyển dịch cơ cấu tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho huyện thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.
Năm 2016, hoàn thành mở rộng quốc lộ 1 tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ phát triển công nghiệp gắn với xuất khẩu
Sinh hoạt Nữ công Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Dạy nghề miễn phí cho phụ nữ khó khăn
Cần 126.415 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1
Liên kết 


Ủy ban Nhân Dân huyện Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3858929; Fax: 0710.3858939
Email: vinhthanh@cantho.gov.vn