Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Lao động
   Quốc phòng - An ninh
   Môi trường
   Xây dựng
   Xã hội
   Giáo dục
   Đất đai
   Tài chính - Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Kinh tế

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 Số 2153/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 12/07/2019
2 Số: 2097/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội Về việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính “Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu” 09/07/2019
3 1490/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v kiểm tra công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 03/06/2019
4 Số: 1480/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới và Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 31/05/2019
5 Số: 522 /KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Thới Lai năm 2019 và định hướng đến năm 2021 06/03/2019
6 401/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội Về việc Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 22/02/2019
7 292/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội Về việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” 30/01/2019
8 Số: 3337/UBND-VP Ủy ban nhân dân Công văn UBND Xã hội V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ đối với công tác BHYT 11/12/2018
9 Số: 3327/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Quốc phòng - An ninh V/v mở lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn huyện Thới Lai 07/12/2018
10 Số: 3271 /KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Thực hiện Ấn phẩm Xuân Kỷ Hợi năm 2019 30/11/2018
11 Số: 3506/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thới Lai năm 2019 29/11/2018
12 Số: 3111/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 16/11/2018
13 3052/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội V/v Thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nơi có đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện Thới Lai giai đoạn 2017 - 2020 12/11/2018
14 Số: 2939/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn năm 2019 30/10/2018
15 Số: 2899/UBND-VHTT Ủy ban nhân dân Công văn UBND Xã hội V/v triển khai thực hiện cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Thới Lai 25/10/2018
16 Số:4109/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định UBND Xã hội Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình huyện Thới Lai 18/10/2018
17 Số: 2684/UBND-NV Ủy ban nhân dân Công văn UBND Xã hội V/v thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. 05/10/2018
18 3694/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định UBND Xã hội Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thới Lai 24/09/2018
19 2431/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Xã hội Thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 02 năm 2018 trên địa bàn huyện Thới Lai” 05/09/2018
20 3409/QĐ-BCD Ủy ban nhân dân Quyết định UBND Xã hội Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Thới Lai 31/08/2018
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] Hiển thị 1-20 / 112 |
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân huyện Thới Lai
Địa chỉ: Ấp ThớI Thuận B, thị trấn ThớI Lai, huyện ThớI Lai, TP Cần Thơ
Điện thoạI và fax: 07103.689.129     Phòng tiếp công dân: 07103 689 121     Phòng tiếp nhận và trả kết quả: 07103 689130
Email: thoilai@cantho.gov.vn.