Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Thanh tra Ngoại giao
   Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài
   Ngoại vụ
   Hợp tác Quốc tế
   Lễ tân - Báo chí

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 373/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 13/04/2020
2 06/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 21/02/2020
3 175/KH-SNV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Kế hoạch Ngoại vụ KẾ HOẠCH chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Ngoại vụ 12/02/2020
4 16/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài NGHI ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
5 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao Thông tư liên tịch Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quanđại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiệnmột số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài 05/12/2019
6 95/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 23/11/2018
7 1274-QĐ/TU Thành ủy Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ 31/08/2018
8 36/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là Điều ước quốc tế 24/08/2018
9 20/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, bộ phận thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 30/01/2018
10 05/2017/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Ngoại vụ THÔNG TƯ Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương 17/10/2017
11 28/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 02/03/2017
12 264/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 14/11/2016
13 06-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị quyết Hợp tác Quốc tế NGHỊ QUYẾT Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 05/11/2016
14 28/2016/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 05/07/2016
15 03/2016/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 30/06/2016
16 52/QĐ-SNgV Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ 01/06/2016
17 2077/UBND-KT UBND thành phố Công văn Ngoại vụ CÔNG VĂN về việc thống nhất Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 30/05/2016
18 35/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Hợp tác Quốc tế QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ 25/12/2015
19 31/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 16/12/2015
20 3327/QĐ-UBND UBND thành phố Quyết định Ngoại vụ QUYẾT ĐỊNH ban hành Quy chế hướng dẫn đón, tiếp và quản lý khách nước ngoài đến làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ 09/11/2015
  Trang: [1] [2] [3] Hiển thị 1-20 / 57 |