Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Bảo hiểm xã hội
   Tiền lương
   Phòng, chống tệ nạn xã hội
   Bảo trợ xã hội
   Bình đẳng giới
   Người có công
   Xuất khẩu lao động
   Văn bản khác
   Dạy nghề
   An toàn lao động
   Lao động việc làm

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 49/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Dạy nghề Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 30/03/2018
2 24/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm về Quỹ quốc gia về việc làm 21/08/2017
3 23/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử 15/08/2017
4 22/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 10/08/2017
5 21/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Bảo trợ xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới 07/08/2017
6 1229/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quyết Định Dạy nghề V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 04/08/2017
7 20/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư An toàn lao động Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng 26/07/2017
8 29/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết Định Dạy nghề Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội 03/07/2017
9 19/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư An toàn lao động Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 03/07/2017
10 76/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Tiền lương Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
11 18/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Bảo hiểm xã hội Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 30/06/2017
12 16/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư An toàn lao động Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 08/06/2017
13 15/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 08/06/2017
14 14/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 25/05/2017
15 13/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải 15/05/2017
16 56/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Văn bản khác Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 09/05/2017
17 47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Tiền lương Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
18 12/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Dạy nghề Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 20/04/2017
19 11/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Thông Tư Lao động việc làm Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công 20/04/2017
20 44/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Lao động việc làm Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/04/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 244 |