Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Nội chính
   Nội vụ
   Xây dựng cơ bản
   Văn hóa - Xã hội
   Công thương
   Cải Cách Hành Chính

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1442/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 29/03/2019
2 1443/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Thanh Tao 29/03/2019
3 1444/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Trần Văn Tín 29/03/2019
4 2021/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Văn hóa - Xã hội Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 08/03/2018
5 17/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch Về việc ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận giai đoạn đến năm 2021 và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ 08/02/2018
6 18/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 “ Thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị” 08/02/2018
7 19/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 08/02/2018
8 02/2018/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 05/02/2018
9 02/CT-UBND UBND quận Ô Môn Chỉ thị Nội chính Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Ô Môn 02/02/2018
10 01/2018/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ô Môn 02/02/2018
11 14/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Cải Cách Hành Chính Kế hoạch về việc thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 30/01/2018
12 09/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Văn hóa - Xã hội Kế hoạch Tiêm phòng cúm gia cầm năm 2018 trên địa bàn quận Ô Môn 17/01/2018
13 06/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Cải Cách Hành Chính Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2018 16/01/2018
14 07/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Cải Cách Hành Chính Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 16/01/2018
15 08/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 16/01/2018
16 05/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Văn hóa - Xã hội Kế hoạch Tổ chức họp mặt Báo chí Mừng Đảng quang vinh -Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 15/01/2018
17 03/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Văn hóa - Xã hội Kế hoạch tổ chức Hội thi “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm và Duyên dáng mùa Xuân” quận Ô Môn năm 2018 09/01/2018
18 04/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội chính Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 09/01/2018
19 01/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 05/01/2018
20 02/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường năm 2018 05/01/2018
  Trang: [1] [2] [3] Hiển thị 1-20 / 44 |
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn