Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Kinh tế
   Văn hóa - Xã hội
   Công thương
   Cải Cách Hành Chính
   Nội chính
   Nội vụ
   Xây dựng cơ bản

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 1762/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Kinh tế V/v rà soát, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn quận năm 2022 07/10/2021
2 2062/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội chính Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận người dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ trở về từ vùng dịch 07/10/2021
3 2017/UBND-VX UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg 04/10/2021
4 2020/UBND-VX UBND quận Ô Môn Công Văn Văn hóa - Xã hội Tăng cường các biện pháp phòng, chóng dịch Covid-19 04/10/2021
5 1932/UBND UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính V/v chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức công vụ của CBCCVC trong chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 24/09/2021
6 1909/PCTT-TKCN UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính V/v chủ động tăng cường công tác chống ngập lụt trong đợt triều cường rằm tháng Tám Âm lịch và các đợt triều cường trong tháng 9, tháng 10 Âm lịch 22/09/2021
7 1769/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính v/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận 07/09/2021
8 1748/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội chính Kế hoạch Xây dựng phường thành pháo đài trong phòng, chống dịch COVID-19 06/09/2021
9 1754/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Văn hóa - Xã hội V/v thực hiện Thông báo số 270/TB-VPUB ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 06/09/2021
10 1678/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính V/v tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn quận 24/08/2021
11 1655/UBND-NC UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính V/v chấn chỉnh thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn quận 23/08/2021
12 1612/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Văn hóa - Xã hội V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn quận Ô Môn 17/08/2021
13 1597/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính Về việc thực hiện Công văn số 3300/UBND-HCTC ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 16/08/2021
14 1596/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Văn hóa - Xã hội V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Ô Môn 16/08/2021
15 1579/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn quận Ô Môn 13/08/2021
16 1576/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Văn hóa - Xã hội Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viện Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) 13/08/2021
17 1533/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Nội chính V/v thực hiện Thông báo số 238/TB-VPUB ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 08/08/2021
18 1529/KH-UBND UBND quận Ô Môn Kế hoạch Nội chính Kế hoạch thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ô Môn 08/08/2021
19 7494/QĐ-UBND UBND quận Ô Môn Quyết định Nội chính Quyết định Thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ô Môn 08/08/2021
20 1506/UBND-TH UBND quận Ô Môn Công Văn Văn hóa - Xã hội về việc hướng dẫn lưu thông đối với xe vận chuyển hàng hóa trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg 04/08/2021
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Hiển thị 1-20 / 126 |
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn