Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Tư pháp
   Tài nguyên và Môi trường
   Gia đình
   Văn hóa
   Tài chính
   Tiền lương
   Báo chí
   Thủy lợi
   Nội chính
   Thuế
   Y tế
   Thi đua - Khen thưởng
   Xây dựng cơ bản
   Công nghệ thông tin
   Hành chính
   Thông tin và Truyền thông
   Nông nghiệp
   Dạy nghề
   Truyền thông
   Cấp nước
   An toàn thực phẩm
   Khiếu nại, tố cáo
   Giáo dục
   Tổ chức cán bộ
   Đất đai
   Giao thông
   Phòng cháy chữa cháy
   Đô thị
   Xây dựng

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 183/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) quý III năm 2019 04/09/2019
2 184/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 của UBND thành phố Cần Thơ 04/09/2019
3 157/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Thực hiện việc bố trí nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa quận Ninh Kiều 26/08/2019
4 177/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành ủy “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” 23/08/2019
5 150/KH-BCĐ UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng kết hợp phun hóa chất diệt muỗi tại các phường trọng điểm chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019 06/08/2019
6 146/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Báo cáo Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước quận Ninh Kiều tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 24/07/2019
7 140/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn quận Ninh Kiều 16/07/2019
8 139/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 19/7/2018 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 16/07/2019
9 141/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn quận Ninh Kiều giai đoạn 2019 - 2020 16/07/2019
10 142/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 04- KH/BCSĐUBND của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 16/07/2019
11 138/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ quận Ninh Kiều năm 2019 15/07/2019
12 158/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Ninh Kiều 15/07/2019
13 3411/QĐ-UBND UBND quận Ninh Kiều Quyết định Hành chính Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm năm học 2018 - 2019 trên địa bàn quận Ninh Kiều 25/06/2019
14 117/KH-BCĐ UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Tổ chức tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 18 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2019. 05/06/2019
15 2240/UBND-KT UBND quận Ninh Kiều Công văn Hành chính Công văn tuyên truyền, phổ biến Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 03/06/2019
16 111/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2019 29/05/2019
17 104/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước của các dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều giai đoạn 2014 - 2019 và định hướng đến năm 2024 27/05/2019
18 102/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019 24/05/2019
19 97/BC-UBND UBND quận Ninh Kiều Báo cáo Hành chính Báo cáo Báo cáo tiếp Đoàn giám sát của Ban Văn hóa hóa - Xã hội của HĐND thành phố về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn quận Ninh Kiều 22/05/2019
20 104/KH-UBND UBND quận Ninh Kiều Kế hoạch Hành chính Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2019 15/05/2019
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 627 |