Đăng nhập
Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2020
Toàn bộ Nghị định có hiệu lực từ giữa tháng 10/2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (Viên chức sự nghiệp khác)
Quyết định phê duyệt và công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
Văn bản mới 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo việc thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Báo cáo - thống kê 
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Cờ Đỏ năm 2020
Báo cáo Về việc thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
Quy hoạch - Kế hoạch 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Cờ Đỏ
Thông báo việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng
Quyết định phê duyệt sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện Cờ Đỏ
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cờ Đỏ
Chương trình - Dự án 
Công trình xây dựng 05 nhà văn hóa ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 6, ấp 7) thuộc xã Thạnh Phú
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp ( Hạng mục: Trang thiết bị nhà văn hóa ấp Thới Bình 2)
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp
Thông tin điều hành 
KL của PCT UBND huyện - Bùi Văn Kiệt tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chính sách của các KDC vượt lũ trên địa bàn huyện
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Trường Thọ - PCT UBND huyện tại Hội nghị trực tuyết Sơ kết công tác BHYT quý III/2018
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Thực Hiện - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xây dựng cơ bản
Đề tài khoa học 
Tổng hợp danh mục các đề tài khoa học công nghệ từ năm 2009 đến 2018 của huyện Cờ Đỏ
Quyết định 6902/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 2 năm 2016
Quyết định 3659/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 1 năm 2016
Sự kiện nổi bật 
Hội đồng nhân dân 
Tin hoạt động 
Tin địa phương 
Nông thôn mới 
Tin tức khác 
Tin được quan tâm
Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cờ Đỏ - Tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Cờ Đỏ - Triển khai quyết định công tác cán bộ
Cờ Đỏ - Bàn giao nhà cho 02 gia đình chính sách
Xã Trung Thạnh sơ kết thực hiện đề án số 15 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ
Cờ Đỏ - Hội nghị giao ban cấp THCS năm học 2020 – 2021
Ban chỉ đạo 138 huyện Cờ Đỏ xét công nhận các xã, thị trấn đạt “3 không”
Cờ Đỏ - Hội Nông Dân thành phố tập huấn bảo vệ môi trường
Cờ Đỏ - Liên đoàn lao động huyện vận động tiền ủng hộ đồng bào miền trung
Cờ Đỏ - Tập huấn bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Tin Video 
09 năm nỗ lực xây dựng Nông Thôn Mới
Ngày Khí tượng thế giới
Ngày nước thế giới 2019
Cờ Đỏ tự hào chặng đường 15 năm Xây dựng và Phát triển
Thới Hưng tự hào xã Nông thôn mới
Nữa nhiệm kỳ, nhiều khởi sắc
Sức sống mới tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ
Tuổi trẻ Cờ Đỏ phát huy vai trò xung kích
Cờ Đỏ - Phóng sự một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Liên kết 


Ủy Ban Nhân Dân huyện Cờ Đỏ
Địa chỉ: Ấp Thới Hòa - Thị trấn Cờ Đỏ - H. Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 07103695324 Fax: 07103695322
Email codo@cantho.gov.vn