Đăng nhập
Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn và triệu tập phỏng vấn
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Kết quả xét tuyển giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020
Thông báo kết quả và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020
Văn bản mới 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo việc thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Báo cáo - thống kê 
Báo cáo Về việc thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Quy hoạch - Kế hoạch 
Thông báo việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng
Quyết định phê duyệt sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện Cờ Đỏ
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cờ Đỏ
Lấy ý kiến về dự án Lập Điều chỉnh quy hoách sử dụng đất đến năm 2020
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Cờ Đỏ
Chương trình - Dự án 
Công trình xây dựng 05 nhà văn hóa ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 6, ấp 7) thuộc xã Thạnh Phú
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp ( Hạng mục: Trang thiết bị nhà văn hóa ấp Thới Bình 2)
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp
Thông tin điều hành 
KL của PCT UBND huyện - Bùi Văn Kiệt tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chính sách của các KDC vượt lũ trên địa bàn huyện
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Trường Thọ - PCT UBND huyện tại Hội nghị trực tuyết Sơ kết công tác BHYT quý III/2018
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Thực Hiện - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xây dựng cơ bản
Đề tài khoa học 
Tổng hợp danh mục các đề tài khoa học công nghệ từ năm 2009 đến 2018 của huyện Cờ Đỏ
Quyết định 6902/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 2 năm 2016
Quyết định 3659/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 1 năm 2016
Sự kiện nổi bật 
Hội đồng nhân dân 
Tin hoạt động 
Tin địa phương 
Nông thôn mới 
Tin tức khác 
Tin được quan tâm
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn và triệu tập phỏng vấn
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Cờ Đỏ - Hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19
Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đến thăm, tặng quà, động viên đoàn viên Trung tâm Y tế huyện trong công tác phòng chống bệnh COVID-19
Cờ Đỏ thực hiện 69 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Chung tay phòng chống Covid - 19
Bí thư Thành ủy kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp
Đóng góp văn kiện của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ
Cờ Đỏ - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chính sách tín dụng năm 2020
Tin Video 
09 năm nỗ lực xây dựng Nông Thôn Mới
Ngày Khí tượng thế giới
Ngày nước thế giới 2019
Cờ Đỏ tự hào chặng đường 15 năm Xây dựng và Phát triển
Thới Hưng tự hào xã Nông thôn mới
Nữa nhiệm kỳ, nhiều khởi sắc
Sức sống mới tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ
Tuổi trẻ Cờ Đỏ phát huy vai trò xung kích
Cờ Đỏ - Phóng sự một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Liên kết 


Ủy Ban Nhân Dân huyện Cờ Đỏ
Địa chỉ: Ấp Thới Hòa - Thị trấn Cờ Đỏ - H. Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 07103695324 Fax: 07103695322
Email codo@cantho.gov.vn