Đăng nhập

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền


1. Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cờ Đỏ - Thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (0292) 3695324

- Email: codo@cantho.gov.vn

 2. Ban Biên tập

- Điện thoại: (0292) 3695323

- Email: bbtcodo@cantho.gov.vn

 3. Ban Tiếp công dân

- Điện thoại: (0292) 3695009

- Email: vpubndcodo@cantho.gov.vn

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

- Điện thoại: (0292) 3695325

- Email: vpubndcodo@cantho.gov.vn

 5. Đường dây nóng

- Phản ánh, kiến nghị về CCHC: 

  + 0292 3695351 (phòng Nội vụ huyện)

  + 0292 3695322 (Ông Phạm Hoàng Khương – Phó Chánh Văn phòng HU - HĐND và UBND huyện)

- Phản ánh về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

  + (0292) 3695341 (Phòng Y tế huyên)

  + Email: phongyte_codo@cantho.gov.vnCác tin khác:
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ  (13/05/2019)
1
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Liên kết sở, ngành 


Ủy Ban Nhân Dân huyện Cờ Đỏ
Địa chỉ: Ấp Thới Hòa - Thị trấn Cờ Đỏ - H. Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 07103695324 Fax: 07103695322
Email codo@cantho.gov.vn