Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2021
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 09/202
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
Khởi nghiệp thành công với mô hình trồng Măng Tây Xanh
Đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Văn bản mới 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo việc thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Báo cáo - thống kê 
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2021
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021
Kết quả tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Quy hoạch - Kế hoạch 
Huyện Cờ Đỏ triển khai Kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 năm 2021
Huyện Cờ Đỏ triển khai Kế hoạch thực hiện xét nghiệm trọng điểm phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đợt 4
Huyện Cờ Đỏ triển khai Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Kế hoạch Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Zika dựa vào cộng đồng đợt I năm 2021
Kế hoạch Triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Chương trình - Dự án 
Công trình xây dựng 05 nhà văn hóa ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 6, ấp 7) thuộc xã Thạnh Phú
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp ( Hạng mục: Trang thiết bị nhà văn hóa ấp Thới Bình 2)
Công trình xây dựng 03 căn nhà văn hóa Ấp
Thông tin điều hành 
KL của PCT UBND huyện - Bùi Văn Kiệt tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chính sách của các KDC vượt lũ trên địa bàn huyện
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Trường Thọ - PCT UBND huyện tại Hội nghị trực tuyết Sơ kết công tác BHYT quý III/2018
Thông báo kết luận của ông Nguyễn Thực Hiện - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xây dựng cơ bản
Đề tài khoa học 
Tổng hợp danh mục các đề tài khoa học công nghệ từ năm 2009 đến 2018 của huyện Cờ Đỏ
Quyết định 6902/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 2 năm 2016
Quyết định 3659/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp huyện đợt 1 năm 2016
Sự kiện nổi bật 
Hội đồng nhân dân 
Tin hoạt động 
Tin địa phương 
Nông thôn mới 
Tin tức khác 
Tin được quan tâm
Khảo sát các công trình XDCB trên địa bàn huyện
Cờ Đỏ thông qua đề án xây dựng xã Trung An thành đô thị loại V
Cờ Đỏ - Tổng kết hoạt động công đoàn cụm 02
Cờ Đỏ xuất quân thực hiện các công trình tết quân dân năm 2022 tại xã Trung Hưng
Trao giấy chứng nhận nhãn hiệu Mãng Cầu Thới Hưng
Khởi nghiệp thành công với mô hình trồng Măng Tây Xanh
Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Thành phố Cần Thơ thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Đông Thắng
Khảo sát công trình thủy lợi
Giám sát công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tin Video 
09 năm nỗ lực xây dựng Nông Thôn Mới
Ngày Khí tượng thế giới
Ngày nước thế giới 2019
Cờ Đỏ tự hào chặng đường 15 năm Xây dựng và Phát triển
Thới Hưng tự hào xã Nông thôn mới
Nữa nhiệm kỳ, nhiều khởi sắc
Sức sống mới tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ
Tuổi trẻ Cờ Đỏ phát huy vai trò xung kích
Cờ Đỏ - Phóng sự một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Liên kết