Thông báo 
Văn bản mới 
Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về đặt tên đường đổi tên đường
Quyết đinh số 22/2015/QĐ-UBND về ban hành quy đinh chế độ nhuận bút, thủ lao đối với thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử
Nghị định 72 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Quyết định số 2590/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quyết định số 2249/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  
Báo cáo - Thống kê 
Báo cáo cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng giai đoạn II (2016-2020)
Thống kê về nông nghiệp trên địa bàn quận
Thống kê về Giáo dục, Y tế, Văn hóa trên địa bàn quận
Thông tin điều hành 
Lịch làm việc UBND từ ngày 30/11/2015 đến 5/12/2015
Lịch làm việc UBND từ ngày 23/11/2015 đến 28/11/2015
Lịch làm việc UBND từ ngày 16/11/2015 đến 21/11/2015
Chương trình - Dự án 
Chương trình công tác quí I năm 2015
Chương trình công tác tháng 10 năm 2014
Chương trình Công tác tháng 9 năm 2014
Hoạt động Hội đồng nhân dân 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Tổ chức diễn tập Chỉ huy tham mưu một bên một cấp
  Trao huy hiệu Đảng
  Họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XI
  Đoàn giám sát Quận Ủy làm việc với các Ban xây dựng Đảng
  Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam
Thông tin tuyên truyền 
Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo
Kế hoạch tham gia ấn phẩm đặc san xuân năm 2016
Lịch sử ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn quận Cái Răng
Pháp lệnh Mẹ Việt Nam Anh hùng
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
Liên kết