Thông báo 
Văn bản mới 
Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Nghị quyết số 26/NQ-CP về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Quyết định số 970/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quyết định số 09/2015 ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
  
Báo cáo - Thống kê 
Báo cáo cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng giai đoạn II (2016-2020)
Thống kê về nông nghiệp trên địa bàn quận
Thống kê về Giáo dục, Y tế, Văn hóa trên địa bàn quận
Thông tin điều hành 
Lịch làm việc HĐND từ ngày 03/8/2015 đến 7/8/2015
Lịch làm việc UBND từ ngày 03/8/2015 đến 9/8/2015
Lịch làm việc HĐND từ ngày 27/7/2015 đến 31/7/2015
Chương trình - Dự án 
Chương trình công tác quí I năm 2015
Chương trình công tác tháng 10 năm 2014
Chương trình Công tác tháng 9 năm 2014
Tiến tới đại hội Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI (2015-2020) 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Họp mặt 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
  Chúc mựng ban tuyên giáo
  Chúc mừng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ
  Bế mạc Đại hội Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI
  Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu quận Cái Răng lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020
  Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri
Thông tin tuyên truyền 
Kế hoạch số 70/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố Cần Thơ
Kế hoạch 64/KH-UBND về thông tin tuyên truyền "Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất
Kế hoạch triển khai Chỉ thi số 02 của UBND thành phố Cần Thơ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố
Kế hoạch tuyển sinh quận sự năm 2015
Kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015
Liên kết