Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Hỏi đáp hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2014
Văn bản mới 
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản ly, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
Nghị Đinh số 117/2014/NĐ-CP Quy định về y tế xã, phường, Thị trấn
Nghị Định số 108 Về Chính sách tinh giản biên chế
  
Báo cáo - Thống kê 
Báo cáo tình hình công tác Tư pháp năm 2014
Báo cáo cải cách hành chính năm 2014
Thông tin điều hành 
Nhiệm vụ Cải cách Hành chính 2015
Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác Cải cách hành chính năm 2015
Lịch làm việc UBND từ ngày 16/02/2015 đến 28/02/2015
Chương trình - Dự án 
Các công trình đầu tư năm 2014
Các dự an đã hoàn thành
Các công trình chuẩn bị đầu tư
Tiến tới đại hội Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI (2015-2020) 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Hoạt động mua bán đầu năm
  Trao quà Tết cho hộ nghèo
  Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà cho hộ tiểu thương chơ nổi Cái Răng
  Quận Cái Răng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  Họp mặt người có uy tín trong đồng bào Dân tộc Thiểu số
  Trao Quyết định phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân Liệt sĩ
Liên kết