Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2014
Văn bản mới 
Quyết định 1299/QĐ-TTg về phê duyệt đề an thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
Chỉ thi 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với một số giấy tờ
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Chỉ thị số 07/CT-TTg đẩy mạnh phòng chông tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quan lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
  
Báo cáo - Thống kê 
Thông tin điều hành 
Lịch làm việc UBND từ ngày 18/8/2014 đến 23/8/2014
Lịch làm việc UBND từ ngày 11/8/2014 đến 16/8/2014
Lịch làm việc UBND từ ngày 4/8/2014 đến 9/8/2014
Chương trình - Dự án 
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Trên 200 cán bộ Lãnh đạo chủ chốt quán triệt nghị quyết Trung ương 9
  Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Sở, Ngành thành phố Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới trên địa bàn quận Cái Răng
  Thành ủy Cần Thơ kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng
  145 Học sinh nghèo phường Lê Bình được trao học bổng trị giá 100 triệu đồng
  Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2016
  Hội nghị quận Ủy mở rộng sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
Liên kết