Xây dựng Đảng bộ 
Hội đồng nhân dân 
Thông tin điều hành 
Thông báo 
Văn bản mới 
Quyết định sưa đổi một số điều của Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND quy định giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024)
Hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19
Tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giản cách xã hội trên địa bàn thành phố
Chấn chỉnh việc giản cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn quận
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận
  
Báo cáo - Thống kê 
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2020
Bao cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2019
Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
Chương trình - Dự án 
Danh mục quyết toán công trình hoàn thành
Danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2019
Danh mục công trinh hoàn thành đã quyết toán
Du lịch Cái Răng 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động Hội đồng nhân dân 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Cần Thơ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến 0 giờ ngày 18-9
  Cần Thơ ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 trong ngày 28-8
  Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 14 ngày
  Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Lãnh đạo quận Cái Răng kiểm tra công trình xây dựng cơ bản
  Lãnh đạo quận Cái Răng kiểm tra các hoạt động chuẩn bị Tết Tân sửu 2021
Thông tin tuyên truyền 
Triển khai câu lạc bộ pháp luật tháng 5 năm 2020
Tuyên truyền thực hiện Thông tư số 01
Triển khai nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật tháng 4 năm 2020
Triển khai câu lạc bộ pháp luật tháng 3 năm 2020
Triển khai nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật tháng 01 năm 2020
Thủ tục hành chính về thực hiện yêu cầu trợ giúp pháp lý
Liên kết