Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Bảng so sánh Bộ luật dân sư năm 2005 & Dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi)
Hỏi đáp hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2014
Văn bản mới 
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản ly, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
Nghị Đinh số 117/2014/NĐ-CP Quy định về y tế xã, phường, Thị trấn
Nghị Định số 108 Về Chính sách tinh giản biên chế
  
Báo cáo - Thống kê 
Báo cáo tình hình công tác Tư pháp năm 2014
Báo cáo cải cách hành chính năm 2014
Thông tin điều hành 
Lịch làm việc HĐND từ ngày 30/03/2015 đến 03/4/2015
Lịch làm việc UBND từ ngày 30/03/2015 đến 4/4/2015
Lịch làm việc HĐND từ ngày 23/03/2015 đến 27/03/2015
Chương trình - Dự án 
Các công trình đầu tư năm 2014
Các dự an đã hoàn thành
Các công trình chuẩn bị đầu tư
Tiến tới đại hội Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XI (2015-2020) 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động Phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thường Thạnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020
  Đại hội Đảng bộ phường Thường Thạnh tiến hành họp phiên trù bị
  Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
  Triển khai chuyên đề học tập Chỉ thi 03
  Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ
  Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp thứ 12 Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Liên kết