Thông báo 
Thông tin tuyên truyền 
Hỏi đáp hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2014
Văn bản mới 
Quyết định 1299/QĐ-TTg về phê duyệt đề an thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
Chỉ thi 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với một số giấy tờ
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Chỉ thị số 07/CT-TTg đẩy mạnh phòng chông tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quan lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
  
Báo cáo - Thống kê 
Thông tin điều hành 
Lịch làm việc từ ngày 20/10/2014 đến 25/10/2014
Lịch làm việc UBND từ ngày 13/10/2014 đến 18/10/2014
Lịch làm việc UBND từ ngày 06/10/2014 đến 11/10/2014
Chương trình - Dự án 
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin tức khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Đảng ủy quân sự quận sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý III
  Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2014
  Hội nghị ban chấp hành Quận ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính trị 9 tháng đầu năm 2014
  Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II
  Triển khai chính sách thuế mới
  Quận Cái Răng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2, năm 2014
Liên kết