DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
BAO CAO THANG 10 NAM 2019 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 29/10/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 28-10 DEN NGAY 1-11-2019 Lịch làm việc 29/10/2019 BQL CAC KCX&CN
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA BQL CÁC KCX VÀ CN CẦN THƠ Báo cáo hoạt động 17/09/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 5-8-2019 DEN NGAY 9-8-2019 Lịch làm việc 05/08/2019 BQL CAC KCX&CN
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHÔNG HIỆU QUẢ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC 1 VÀ 2 Báo cáo hoạt động 18/07/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 15-7-2019 DEN NGAY 19-7-2019 Lịch làm việc 18/07/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 7 NAM 2019 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 18/07/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO 6 THANG DAU NAM 2019 Báo cáo hoạt động 04/07/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 1-7-2019 DEN NGAY 5-7-2019 Lịch làm việc 04/07/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 17-6-2019 DEN NGAY 21-6-2019 Lịch làm việc 17/06/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC TU NGAY 10/6 DEN NGAY 14/6/2019 Lịch làm việc 17/06/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 4 VA THANG 5 NAM 2019 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN T Báo cáo hoạt động 31/05/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 27-5-2019 DEN NGAY 31-5-2010 Lịch làm việc 31/05/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 13-5-2019 DEN NGAY 17-5-2019 Lịch làm việc 16/05/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 6-5 DEN NGAY 10-5-2019 Lịch làm việc 08/05/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 22-4 DEN NGAY 26-4-2019 Lịch làm việc 23/04/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO quy I VA UOC HOAT DONG NAM 2019 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 19/03/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 18-3-2019 DEN NGAY 22-3-2019 Lịch làm việc 19/03/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 4-3-2019 DEN NGAY 8-3-2019 Lịch làm việc 06/03/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 11-02-2019 DEN NGAY 15-02-2019 Lịch làm việc 14/02/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 1 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 29/01/2019 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 28-1-2019 DEN NGAY 1-2-2019 Lịch làm việc 29/01/2019 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 11 VA UOC HOAT DONG NAM 2018 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 21/11/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO TU NGAY 5-11-2018 DEN NGAY 9-11-2018 Lịch làm việc 07/11/2018 BQL CAC KCX&CN
CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BQL CÁC KCX VÀ CN CẦN THƠ Các hoạt động CCHC 07/11/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 22-10 DEN NGAY 26-10-2018 Lịch làm việc 22/10/2018 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 10 VA UOC HOAT DONG NAM 2018 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 22/10/2018 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 9 CUA BQL CAC KCX VA CN CAN THO, UOC HOAT DONG NAM 2018 Báo cáo hoạt động 22/10/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 1/10/2018 DEN HET NGAY 5/10/2018 Lịch làm việc 03/10/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 17-9 DEN HET NGAY 21-9-2018 Lịch làm việc 18/09/2018 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO THANG 8 NAM 2018 BQL CAC KCX VA CN CAN THO Báo cáo hoạt động 11/09/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 10/9/2018 DEN HET NGAY 14/9/2018 Lịch làm việc 11/09/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 3-9-2018 DEN HET NGAY 7-9-2018 Lịch làm việc 07/09/2018 BQL CAC KCX&CN
LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 27-8-2018 DEN HET NGAY 3-9-2018 Lịch làm việc 04/09/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 13-8-2018 DEN HET NGAY 17-8-2018 Lịch làm việc 14/08/2018 BQL CAC KCX&CN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2018 Báo cáo hoạt động 30/07/2018 BQL CAC KCX&CN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BQL TỪ NGÀY 30/7/2018 ĐẾN HẾT NGÀY 3/8/2018 Lịch làm việc 30/07/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 2-7-2018 DEN HET NGAY 6-7-2018 Lịch làm việc 06/07/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 25/6/2018 DEN HET NGAY 29/6/2018 Lịch làm việc 25/06/2018 BQL CAC KCX&CN
Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ Cơ cấu tổ chức 11/06/2018 Vo Trung Kien
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BQL TỪ NGÀY 11-6 ĐẾN NGÀY 15-6-2018 Lịch làm việc 11/06/2018 BQL CAC KCX&CN
CHI BỘ BQL CÁC KCX VÀ CN CẦN THƠ TỔ CHỨC VỀ NGUỒN TẠI CĂN CỨ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM Tin hoạt động tại đơn vị 06/06/2018 BQL CAC KCX&CN
LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 Tin hoạt động tại đơn vị 06/06/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 4-6-2018 DEN HET NGAY 8-6-2018 Lịch làm việc 04/06/2018 BQL CAC KCX&CN
CẬP NHẬT DANH SÁCH DN TẠI CÁC KCN CẦN THƠ Báo cáo hoạt động 04/06/2018 BQL CAC KCX&CN
BAO CAO KET QUA HOAT DONG THANG 5 NAM 2018 Báo cáo hoạt động 31/05/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 29-5-2018 DEN HET NGAY 2-6-2018 Lịch làm việc 29/05/2018 BQL CAC KCX&CN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BQL TỪ NGÀY 21-5-2018 ĐẾN HẾT NGÀY 25-5-2018 Lịch làm việc 22/05/2018 BQL CAC KCX&CN
LICH LAM VIEC CUA LANH DAO BQL TU NGAY 14-5-2018 DEN HET NGAY 18-5-2018 Lịch làm việc 14/05/2018 BQL CAC KCX&CN
BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2018 CỦA BQL CÁC KCX VÀ CN CẦN THƠ Báo cáo hoạt động 02/05/2018 BQL CAC KCX&CN

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>  


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: 02923.830773       Fax: 02923.830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn