DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Lịch làm việc từ ngày 23 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 5 năm 2022 Lịch làm việc 24/05/2022 BQL CAC KCX&CN
Báo cáo kết quả hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tháng 5 năm 2022 Báo cáo hoạt động 19/05/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022 Lịch làm việc 17/05/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ ngày 09-05-2022 đến 13-05-2022 Lịch làm việc 09/05/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ ngày 04/5/2022 đến 06/5/2022 Lịch làm việc 04/05/2022 BQL CAC KCX&CN
Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động tháng công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Sự kiện nổi bật 29/04/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022 Lịch làm việc 25/04/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ 18/4/2022 đến 22/4/2022 Lịch làm việc 22/04/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ ngày 11/4 đến 14/4/2022 Lịch làm việc 12/04/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ 04/4/2022 đến 8/4/2022 Lịch làm việc 05/04/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ 28/3/2022 đến 01/4/2022 Lịch làm việc 29/03/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ 14/3/2022 đến 18/3/2022 Lịch làm việc 16/03/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc của Ban lãnh đạo từ 7-3 đến 11-3 Lịch làm việc 08/03/2022 BQL CAC KCX&CN
Chào mừng 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Sự kiện nổi bật 03/03/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc từ 21 đến 25 tháng 2 năm 2022 Lịch làm việc 23/02/2022 BQL CAC KCX&CN
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban từ ngày 14-2-2022 đến 18-2-2022 Lịch làm việc 16/02/2022 BQL CAC KCX&CN
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban quản lý trong năm 2021 và phương hướng năm 2022 Báo cáo hoạt động 16/02/2022 BQL CAC KCX&CN
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHỐI THI ĐUA CÁC BQL MIỀN TÂY NAM BỘ NĂM 2021 Sự kiện nổi bật 16/02/2022 BQL CAC KCX&CN
Công đoàn Ban quản lý đến thăm cơ sở bảo trợ xã hội Thiên Ân - 2022 Sự kiện nổi bật 15/02/2022 BQL CAC KCX&CN
LINK đăng ký phương tiện giao thông vận tải hàng hóa vào TPCT theo Công văn số 2327/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 26 tháng 8 năm 2021 Tin hoạt động tại đơn vị 26/08/2021 BQL CAC KCX&CN
Báo cáo kết quả hoạt động các KCN trên địa bàn tháng 5.2020 Báo cáo hoạt động 17/06/2020 BQL CAC KCX&CN
Báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tin hoạt động tại đơn vị 17/06/2020 BQL CAC KCX&CN
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tin hoạt động tại đơn vị 08/05/2020 BQL CAC KCX&CN
Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Tin hoạt động tại đơn vị 08/05/2020 BQL CAC KCX&CN
THÔNG BÁO Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Tin hoạt động tại đơn vị 08/05/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích khi có yêu cầu thực hiện TTHC tại Sở Xây dựng Tin hoạt động tại đơn vị 08/05/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 29/4/2020) Tin hoạt động tại đơn vị 06/05/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới Tin hoạt động tại đơn vị 06/05/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2020) Tin hoạt động tại đơn vị 16/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v báo cáo và đề xuất kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 16/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước Tin hoạt động tại đơn vị 16/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 16/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v gửi văn bản điện tử không kèm bản giấy. Tin hoạt động tại đơn vị 14/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v hướng dẫn hoạt động bến khách ngang Sông Hậu đáp ứng nhu cầu đi lại của công nhân khu công nghiệp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Tin hoạt động tại đơn vị 14/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tin hoạt động tại đơn vị 14/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Tin hoạt động tại đơn vị 14/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v vận động hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Tin hoạt động tại đơn vị 14/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 09/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v hướng dẫn sử dụng phần mềm Cisco Webex để họp, trao đổi công việc trực tuyến Tin hoạt động tại đơn vị 09/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v thực hiện Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 09/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v thực hiện công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tin hoạt động tại đơn vị 09/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2) Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính phòng, chống dịch COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
Về việc công bố dịch Covid-19 Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v Phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2024 Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
THÔNG BÁO Về việc tạm thời ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Tin hoạt động tại đơn vị 06/04/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tin hoạt động tại đơn vị 31/03/2020 BQL CAC KCX&CN
V/v tiếp nhận hồ sơ vả trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Tin hoạt động tại đơn vị 31/03/2020 BQL CAC KCX&CN

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>  


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo - P. An Phú - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoai: 02923.830773       Fax: 02923.830773
Email: cepiza@cantho.gov.vn
Website: http://cepiza.cantho.gov.vn