Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Văn hóa và Thông tin
   Báo chí
   Bưu chính
   Thông tin và Truyền thông
   Kinh tế
   Nội vụ
   Tài chính - Kế hoạch
   Tài nguyên và Môi trường
   Văn hóa, Thể thao và Du lịch
   Xuất bản
   Viễn Thông
   CNTT, điện tử
   Đô thị
   Lao động, Thương binh và Xã hội
   Giáo dục và Đào tạo
   Y tế
   Tư pháp

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 17/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Bưu chính Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã 02/08/2013
2 55/2012/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Kế hoạch Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng 19/12/2012
3 105/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Lao động, Thương binh và Xã hội Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức 17/12/2012
4 20/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 04/12/2012
5 3903/QĐ-UBND UBND quận Bình Thủy Quyết định Thông tin và Truyền thông Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử quận Bình Thủy 17/10/2012
6 13/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 30/07/2012
7 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Liên Bộ, Ngành Thông tư liên tịch CNTT, điện tử Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 15/02/2012
8 43/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị Định Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
9 40/KH-UBND UBND TP Cần Thơ Kế Hoạch Thông tin và Truyền thông Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015. 05/10/2010
10 06 /2009/QĐ-UBND UBND quận Bình Thủy Quyết định Văn hóa và Thông tin Quyết định về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy 03/06/2009
  Trang: [1] Hiển thị 1-10 / 10 |