Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều ngày 08/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm, công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.
Ông Trần Việt Phường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã nêu rõ những thành tựu, ưu điểm, cũng như những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng đầu năm 2019 và những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu cũng như giải pháp đề ra trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, ông Trần Việt Phường – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL đã nhấn mạnh cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như:  
Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Thành ủy đề ra và chỉ đạo thực hiện tốt 03 khâu đột phá của ngành ; Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Ngoài ra tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện, Di tích, Gia đình và Xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị; Các chỉ tiêu về phát triển thể dục thể thao quần chúng và phát triển Thể thao thành tích cao; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch, theo Nghị quyết số 03, ngày 01/8/2016, của Thành ủy Cần Thơ; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm và bức xúc của ngành… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Quốc Huy
Các bài viết khác:
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030   (29/05/2020)
Thành phố Cần Thơ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)   (18/05/2020)
Sơ kết 05 năm thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030   (18/05/2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025   (16/05/2020)
Công văn 1267/UBND-KGVX, V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thình hình mới   (28/04/2020)
<<    ...  3  4  5  6  7  ...    >>