Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều ngày 08/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm, công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.
Ông Trần Việt Phường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã nêu rõ những thành tựu, ưu điểm, cũng như những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng đầu năm 2019 và những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu cũng như giải pháp đề ra trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, ông Trần Việt Phường – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL đã nhấn mạnh cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như:  
Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Thành ủy đề ra và chỉ đạo thực hiện tốt 03 khâu đột phá của ngành ; Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Ngoài ra tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện, Di tích, Gia đình và Xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị; Các chỉ tiêu về phát triển thể dục thể thao quần chúng và phát triển Thể thao thành tích cao; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch, theo Nghị quyết số 03, ngày 01/8/2016, của Thành ủy Cần Thơ; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm và bức xúc của ngành… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Quốc Huy
Các bài viết khác:
TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI XÃ ĐỊNH MÔN, HUYỆN THỚI LAI   (21/08/2020)
Triển lãm ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển” và Trưng bày Chuyên đề “Văn hóa các dân tộc thiểu số Đông Nam Bộ”   (06/08/2020)
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”   (28/07/2020)
Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Thư viện” và “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng”   (28/07/2020)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢNG BỘ SỞ VHTTDL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020   (21/07/2020)
<<    ...  2  3  4  5  6  ...    >>