Cơ chế xét tuyển nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án tháp du lịch

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND, về việc ban hành cơ chế xét tuyển nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều (quy mô khoảng 2,38ha), gồm các nội dung sau:

1.    Cơ chế xét tuyển nhà đầu tư:
Các nhà đầu tư quan tâm dự án Tháp du lịch, có nguyện vọng tham gia đấu giá quyền quyền sử dụng đất thuê để  thực  hiện  dự  án  phải  nộp  hồ  sơ  tham  dự  Vòng sơ tuyển nhà đầu tư (bao  gồm  mô  hình  kiến  trúc  và  hồ  sơ  đề xuất  theo quy định). Các nhà đầu tư  có hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định và           có mô hình kiến trúc phù hợp, được Hội đồng sơ  tuyển  (do  Ủy ban  nhân  dân  thành phố thành lập) lựa chọn, được quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Tháp du lịch theo mô hình kiến trúc đã được lựa chọn.
a)    Yêu cầu về mô hình kiến trúc, công năng, quy mô sử dụng đất và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng:
- Mô hình kiến trúc:
+ Hình khối kiến trúc đẹp, có bố cục hợp lý, tạo tác động tích cực cho không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực cồn Cái Khế từ nhiều góc nhìn.
+ Công trình là điểm nhấn, nét đặc trưng riêng  của  thành  phố  Cần  Thơ  (chưa từng được triển khai trong nước và nước ngoài);
+ Công trình gắn với đặc trưng văn hóa của Cần Thơ hoặc vùng đồng bằng sông Cửu Long.
-    Công năng:
+ Đầy đủ các chức năng của tháp du lịch (thương mại - dịch vụ - du lịch;        văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị và các chức năng phụ trợ cho hoạt động của Tháp du lịch).
+ Có nhiều chức năng mới, phục vụ các hoạt động công cộng, khai thác dịch vụ cho chuỗi du lịch của thành phố.
-    Quy mô sử dụng đất:
+ Diện tích khu đất: Khoảng 2,38 ha.
+ Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.
+ Khu đất do nhà nước quản  lý (đã hoàn thành công  tác bồi thường,  hỗ trợ,  tái định cư).
-    Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng:
+ Mật độ xây dựng: Tối đa 25%.
+ Mật độ cây xanh: Tối thiểu 40%.
+ Chiều cao xây dựng công  trình:  Khoảng  170m.  Được  phép  thực  hiện  tầng hầm theo nhu cầu khai thác, vận hành và đảm bảo an toàn theo qui định.
+ Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được Bộ Xây dựng chấp thuận.
b)    Yêu cầu về kinh nghiệm:
Nhà đầu tư phải có tư cách pháp nhân, có  đăng ký kinh doanh ngành nghề    phù hợp; đã làm chủ đầu tư tối thiểu 01 dự án tháp cao tầng có quy mô, tính chất tương tự dự án Tháp du lịch.
c)    Yêu cầu về năng lực tài chính:
Nhà đầu tư tự thu xếp 100% nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đủ khả năng xây dựng, vận hành dự án và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.
d)    Yêu cầu về thời gian thực hiện dự án:
-    Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Trong thời hạn 06  (sáu)  tháng  từ  khi  được thông báo kết quả trúng đấu giá quyền  sử  dụng  đất  thuê  để  thực  hiện  dự  án  Tháp du lịch, Nhà đầu tư trúng đấu giá phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án theo đúng quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
-    Thời gian xây dựng và đưa dự án vào khai thác  sử dụng: Tối đa không quá  24 (hai mươi bốn) tháng.
2.    Đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Tháp du lịch:
Các nhà đầu tư vượt qua Vòng sơ tuyển nhà đầu  tư (có  hồ  sơ  đáp  ứng  đủ các yêu cầu theo quy định và có mô hình kiến trúc phù hợp, được Hội đồng sơ tuyển lựa chọn), được quyền tham gia  đấu  giá  quyền  sử  dụng  đất  thuê  để  thực hiện dự án Tháp du lịch theo mô hình kiến trúc đã được lựa chọn.
Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Tháp du lịch thực hiện theo quy định./.

Thanh Bình (KHTC)
Các bài viết khác:
Thông báo: Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"   (12/12/2019)
THÔNG BÁO Mời tham gia tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020   (01/11/2019)
Thông báo tổ chức xét chọn đơn vị sự kiện tham gia tổ chức các hoạt động Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2020   (06/09/2019)
Thông báo lấy ý kiến dự thảo Phương án thiết kế Đường đèn nghệ thuật tuyến đường Hòa Bình – Ngã ba Quang Trung năm 2020   (14/08/2019)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM – VITM CẦN THƠ 2019 (29/11 – 01/12/2019)   (06/08/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>