Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7 Khóa XII của Đảng.
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng về tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐUSTNMT ngày 17/7/2018 tổ chức thực hiện Kế hoạch 51-KH/ĐUK. Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7 Khóa XII của Đảng cho tập thể Đảng viên và quần chúng là CBCCVC, người lao động thuộc Sở.
Toàn cảnh Hội nghị

  Tại Hội nghị này, gần 200 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong sở đã được nghe Báo cáo viên của Đảng ủy Sở quán triệt đầy đủ những nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của các chuyên đề:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

  Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các  Nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, giảng viên chuẩn bị chu đáo, sâu sắc sinh động các nội dung, trình bày mạch lạc, liên hệ với thực tiễn tình hình  của địa phương, đơn vị,  giúp Đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận và viết bài thu hoạch  tạo cho người học nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị; từ đó tạo sự thống nhất trong hành động  nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Sau Học tập, quán triệt, mỗi đảng viên, quần chúng đều viết bài thu hoạch, các Chi ủy, Đảng bộ bộ phận tổng hợp gửi về Đảng ủy Sở để báo cáo lên Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng đúng thời gian quy định.


Minh Hà


Các tin khác:
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ  (20/07/2020)
TP Cần Thơ ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2020  (16/06/2020)
Đại hội Đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025  (11/06/2020)
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020  (05/02/2020)