Đại hội Đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 26/8/2019 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố về tổ chức đại hội đảng các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10/6/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế, tồn tại, rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của 5 năm tới; thảo luận đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn kiện tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBKT Đảng bộ Khóa mới cũng như bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c: Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng. Về phía Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có Đ/c Nguyễn Văn Sử , Thành ủy viên, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc sở; Các Đ/c Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 129 đại biểu đại diện cho đảng viên của Đảng bộ về tham dự đại hội.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tất cả đảng viên trong Đảng bộ sở Tài nguyên và Môi trường luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết của Đảng, đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ. Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể:

 Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên đổi mới, cải tiến cách truyền đạt trong triển khai học tập Nghị quyết, cương quyết chấn chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập của cán bộ đảng viên và quần chúng. Thường xuyên định hướng, rà soát, đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo nhiệm vụ và phù hợp với năng lực, sở trường; kiện toàn, bổ sung cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận; quan tâm công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị đạt được một số kết quả khả quan. Nổi bật: Hoàn thành lập Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất; Kịp thời chuyển thông tin cho ngành Thuế lĩnh vực TN&MT, ước thu ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng/năm. Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Công tác cấp Giấy CNQSD đất, QSH nhà TS gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết khiếu nại tố cáo hàng năm đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về “Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”; vinh dự nhận Chứng chỉ thành phố bền vững về môi trường tiềm năng ASEAN năm 2017. Hoàn thành quy hoạch tài nguyên khoáng sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của thành phố Cần Thơ…...  

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động. Duy trì chế độ họp lệ giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính chủ động sáng tạo. Hàng năm, các đoàn thể được cấp trên công nhận trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc: Tăng cường đổi mới phong cách lề lối làm việc; xác định rõ trách nhiệm theo tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mặt lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo Nghị quyết của cấp ủy được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ, duy trì họp giao ban, qua đó đã phát huy dân chủ trong các hoạt động.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:  Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, đã kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm tại đơn vị, có phân tích rõ đúng sai, để cán bộ, đảng viên soi rọi, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái, chủ động khắc phục, tự rèn luyện đạo đức lối sống, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những đồng chí có sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín tập thể.

Báo cáo cũng chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua còn tồn tại một số hạn chế khuyết điểm cần khắc phục, đó là:

* Trong công tác xây dựng Đảng

- Vẫn còn để xảy ra những vụ việc không mong muốn như tình trạng đảng viên bị kỷ luật, làm ảnh hưởng đến tập thể không đạt trong sạch vững mạnh như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

- Việc thực hiện quy chế làm việc mặc dù thường xuyên được chấn chỉnh, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong giải quyết công việc.

- Thực hiện thủ tục phát triển Đảng đôi khi chưa đúng thời gian quy định; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy đôi lúc còn chậm so với yêu cầu.

* Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh, tuy nhiên đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

- Trong công tác tham mưu thực hiện chuyên môn vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, công tác tham mưu còn lúng túng, chưa kịp thời, phải xin ý kiến bộ ngành Trung ương.

- Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, tranh chấp đất đai, phân lô bán nền.

-  Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai đôi lúc chưa quyết liệt. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, rút ra các bài học kinh nghiệm:

1. Luôn xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ là then chốt có tính quyết định cho mọi thắng lợi.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt và lối sống. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện những hạn chế sau kiểm điểm, làm chuyển biến tích cực nhận thức vai trò trách nhiệm của đảng viên và quần chúng trong thực thi nhiệm vụ.

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; Giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo, quyết định tập thể, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân.

Báo cáo cũng đã đưa ra các giải pháp khắc phục:

Về lãnh đạo tác thực hiện công xây dựng Đảng

- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng. Tích cực xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ về chính trị, tư tưởng đảm bảo tính liên tục, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động đẩy mạnh công tác kết nạp đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng và công tác đảng viên theo quy định.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong Ban chấp hành Đảng bộ, của thủ trưởng đơn vị trong đấu tranh xây dựng nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khuyến khích sự chủ động tự kiểm tra của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm. Chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong các hoạt động tại đơn vị.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 Phát huy tốt vai trò của cấp ủy đảng trong việc phối hợp với chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch để nâng cao chất lượng công tác; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế thừa.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; luôn giữ gìn và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhận diện các biểu hiện suy thoái, theo dõi đánh giá về tư tưởng phẩm chất đạo đức, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Thẳng thắn phê bình những đồng chí có dấu hiệu sai sót và chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nhận các khuyết điểm và xây dựng cho mình phong cách, lề lối làm việc khoa học, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Sau hơn một buổi làm việc với tinh thần đoàn kết, khẩn trương và có trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 14 đồng chí trong đó 8 Đ/c trong BCH cũ tái cử đã trúng cử 100%; Ban Thường vụ gồm 4 Đ/c. Đ/c Nguyễn Văn Sử tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
Minh Hà