Tình hình sản xuất
Tiến độ sản xuất nông nghiệp (Số liệu tính đến ngày 15/02/2023)

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Số liệu tính đến ngày 15/02/2023)

Đơn vị tính: ha

Đơn vị

Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Diện tích xuống giống

Diện tích thu hoạch

Năng suất

Tỷ lệ thu hoạch

Tổng số

74.188

75.028

10.847

79,29

14

- H. Vĩnh Thạnh

25.100

25.103

2.296

81,12

9

- H. Cờ Đỏ

14.646

14.652

5.910

83,52

40

- H. Thới Lai

18.130

18.400

481

71,40

3

- H. Phong Điền

630

683

192

65,00

28

- Q. Thốt Nốt

3.614

3.633

1.207

67,47

33

- Q. Ô Môn

4.900

5.097

324

68,42

6

- Q. Bình Thủy

311

338

110

65,00

33

- Q. Cái Răng

 

-

 

 

 

- Q. Ninh Kiều

 

-

 

 

 

Quốc doanh

6.857

7.123

328

69,00

5

- Nông trường SH

1300

1.380

328

69,00

24

- Cty NN Cờ Đỏ

5291

5.291

 

 

 

- Đơn vị khác

266

452

 

 

 

Lúa Đông Xuân 2022-2023 xuống giống được 75.028 ha thấp hơn so với cùng kỳ 1.012 ha đạt 101% so với kế hoạch, thu hoạch với diện tích 10.847 ha, năng suất ước đạt 79,29 tạ/ha, cao hơn 8,52 tạ/ha so với cùng kỳ. Đang trong giai đoạn chắc xanh đến chín, trong thời gian tới các địa phương sẽ bắt đầu bước vào thu hoạch rộ, đề nghị nghành nông nghiệp địa phương nhắc nhở bà con cần chủ động liên hệ các dịch vụ gặt đập liên hợp, vận chuyển, thu mua… tránh trường hợp để lúa tươi trên đồng do thiếu dịch vụ thu hoạch sẽ gây giảm năng suất và chất lượng lúa. Tiếp tục theo dõi tình hình dịch hại để kịp thời có biện pháp xử lý đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân 2022-2023.        

Lúa Hè Thu 2023 bắt đầu xuống giống tại huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ với diện tích 968 ha chiếm tỷ lệ 14% so với kế hoạch. Trên những trà lúa đã xuống giống đề nghị ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chủ động theo dõi, điều tiết nước để khống chế cỏ dại, che chắn cây lúa non tránh sự chích hút của rầy nâu,… Lưu ý đảm bảo thời gian giãn vụ giữa Đông Xuân 2022-2023 và Hè Thu 2023 ít nhất 03 tuần.Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật 

Xem nội dung văn bản kèm theo:
File 1:


CÁC TIN KHÁC: