Tình hình sản xuất
Tiến độ sản xuất nông nghiệp (Số liệu tính đến ngày 15/03/2023)

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Số liệu tính đến ngày 15/03/2023)

Đơn vị tính: ha

Đơn vị

Đông Xuân 2022-2023

DTXG Hè Thu 2023

Kế hoạch

Diện tích xuống giống

Diện tích thu hoạch

Năng suất

Tỷ lệ thu hoạch

Tổng số

74.188

75.028

62.544

73,35

83

44.408

- H. Vĩnh Thạnh

25.100

25.103

13.597

76,88

54

9.255

- H. Cờ Đỏ

14.646

14.652

14.302

73,97

98

12.494

- H. Thới Lai

18.130

18.400

18.244

76,20

99

12.441

- H. Phong Điền

630

683

683

54,26

100

100

- Q. Thốt Nốt

3.614

3.633

3.633

72,93

100

3.410

- Q. Ô Môn

4.900

5.097

4.926

56,12

97

2.381

- Q. Bình Thủy

311

338

303

65,00

90

25

- Q. Cái Răng

 

-

-

-

-

 

- Q. Ninh Kiều

 

-

-

-

-

 

Quốc doanh

6.857

7.123

6.857

71,71

96

4.302

- Nông trường SH

1300

1.380

1.380

70,32

100

973

- Cty NN Cờ Đỏ

5291

5.291

5.291

72,89

100

3.329

- Đơn vị khác

266

452

186

71,91

41

 

 

Lúa Đông Xuân 2022-2023 xuống giống được 75.028 ha thấp hơn so với cùng kỳ 1.012 ha đạt 101% so với kế hoạch, thu hoạch với diện tích 62.544 ha thấp hơn 8.174 ha so với cùng kỳ, đạt 83% so với diện tích xuống giống, năng suất ước đạt 73,35 tạ/ha, cao hơn 0,42 tạ/ha so với cùng kỳ.

Lúa Hè Thu 2023 đã xuống giống được 44.408 ha chiếm tỷ lệ 64% so với kế hoạch. Trên những trà lúa đã xuống giống đề nghị ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chủ động theo dõi, điều tiết nước để khống chế cỏ dại, che chắn cây lúa non tránh sự chích hút của rầy nâu và quản lý tốt OBV ngay từ đầu vụ. Diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch, chuẩn bị xuống giống vụ Hè Thu 2023. Cán bộ địa phương tăng cường các công tác địa bàn và khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, ưu tiên sử dụng giống xác nhận, giảm mật độ gieo sạ, đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ ít nhất 3 tuần.Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật 

Xem nội dung văn bản kèm theo:
File 1:


CÁC TIN KHÁC: