Tình hình sản xuất
Tiến độ sản xuất nông nghiệp (Số liệu tính đến ngày 08/02/2023)

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Số liệu tính đến ngày 08/02/2023)

Đơn vị tính: ha

Đơn vị

Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Diện tích xuống giống

Diện tích thu hoạch

Năng suất

Tỷ lệ thu hoạch

Tổng số

74.188

75.028

689

73,19

1

- H. Vĩnh Thạnh

25.100

25.103

152

78,73

1

- H. Cờ Đỏ

14.646

14.652

357

76,40

2

- H. Thới Lai

18.130

18.400

18

61,92

-

- H. Phong Điền

630

683

 

 

 

- Q. Thốt Nốt

3.614

3.633

129

60,96

4

- Q. Ô Môn

4.900

5.097

23

68,00

-

- Q. Bình Thủy

311

338

 

 

 

- Q. Cái Răng

 

-

 

 

 

- Q. Ninh Kiều

 

-

 

 

 

Quốc doanh

6.857

7.123

10

64,94

-

- Nông trường SH

1300

1.380

10

64,94

1

- Cty NN Cờ Đỏ

5291

5.291

 

 

 

- Đơn vị khác

266

452

 

 

 

 

Lúa Đông Xuân 2022-2023 xuống giống được 75.028 ha thấp hơn so với cùng kỳ 1.012 ha đạt 101% so với kế hoạch, thu hoạch với diện tích 689 ha, năng suất ước đạt 73,19 tạ/ha, cao hơn 9,80 tạ/ha so với cùng kỳ. Trên lúa giai đoạn chắc xanh đến chín, trong thời gian tới các địa phương sẽ bắt đầu bước vào thu hoạch rộ, đề nghị nghành nông nghiệp địa phương nhắc nhở bà con cần chủ động liên hệ các dịch vụ gặt đập liên hợp, vận chuyển, thu mua… tránh trường hợp để lúa tươi trên đồng do thiếu dịch vụ thu hoạch sẽ gây giảm năng suất và chất lượng lúa.

Tiếp tục theo dõi tình hình dịch hại để kịp thời có biện pháp xử lý đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân 2022-2023.                                    

 

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật 

Xem nội dung văn bản kèm theo:
File 1:


CÁC TIN KHÁC: