Góp ý      
Thanh tra giao thông nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; người muốn giữ hai quốc tịch phải đủ 5 điều kiện... là chính sách có hiệu lực từ tháng 3
Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị phạt tiền; lương tối thiểu vùng tăng 240.000 đồng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1.
(Chinhphu.vn) - Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho một số đối tượng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019
(Chinhphu.vn) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Xem tin
1 2 3 4 5 6
Thông tin tuyên truyền - Phổ biến Pháp luật 
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2019
Tin hoạt động của trường 
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tham gia Hội thao truyền thống các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2020
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, không tập trung khóa 113 - Dân Chính Đảng đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, Khóa 121 (2020-2021)
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, không tập trung khóa 111 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa 21 (2019-2020)
Trao đổi thông tin - kinh nghiệm 
12 Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình thi đua 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua các cơ quan của Đảng
Một định hướng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả
Kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Cần Thơ
Những điểm mới trong quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Quy định mới về cơ chế giải quyết thủ tục hành chính
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Nghiên cứu khoa học - thực tế 
Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giảng dạy “Tư tưởng Hồ Chí Minh” tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh là "Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”
Thông tin Lý luận và thực tiễn 
Thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị thành phố Cần Thơ số 05 năm 2019

THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỐ 05 NĂM 2015
Tọa đàm - Hội thảo khoa học 
Kết quả học tập 
Thông báo 
  Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của đồng chí Lê Thanh Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ
  Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2020
  Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 06 năm 2020
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
Liên kết 


TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn