Góp ý      
Thanh tra giao thông nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; người muốn giữ hai quốc tịch phải đủ 5 điều kiện... là chính sách có hiệu lực từ tháng 3
Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị phạt tiền; lương tối thiểu vùng tăng 240.000 đồng... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1.
(Chinhphu.vn) - Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho một số đối tượng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019
(Chinhphu.vn) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Xem tin
1 2 3 4 5 6
Thông tin tuyên truyền - Phổ biến Pháp luật 
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2019
Tin hoạt động của trường 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 18 năm 2020 Khối cơ quan Trung ương
Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin nhanh về phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 49 năm 2019
Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 102 quận Ninh Kiều
Đảng ủy Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Trao đổi thông tin - kinh nghiệm 
Một định hướng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả
Kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Cần Thơ
Những điểm mới trong quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Quy định mới về cơ chế giải quyết thủ tục hành chính
Thay đổi trong quy định về chức danh kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập
Thành phố Cần Thơ kết nạp 690 đảng viên mới trong Quí I/2018
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Nghiên cứu khoa học - thực tế 
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước ở Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại, không chỉ đập tan bộ máy thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, mà còn thiết lập một Nhà nước kiểu mới, một chính quyền do nhân dân lao động làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sự ra đời Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam vừa là thành quả vĩ đại của cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và anh dũng do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa là kết quả sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông tin Lý luận và thực tiễn 
Thông tin lý luận và thực tiễn Trường Chính trị thành phố Cần Thơ số 04 năm 2018

THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỐ 04 NĂM 2018
Tọa đàm - Hội thảo khoa học 
Kết quả học tập 
Thông báo 
  Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường năm 2020
  Kế hoạch xuất bản quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn số 06 năm 2020
  Thông báo chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
  Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung và không tập trung, niên khóa 2020-2021
Liên kết 


TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TP. CẦN THƠ
17 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 8, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3824789 - Fax: 0292.3751345
Email: truongchinhtri@cantho.gov.vn